Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Kohtutäituri õigusest kinnisasja pildistada

Riigikohtu 03.10.2012 lahend nr 3-2-1-107-12

http://www.nc.ee/?id=11&;tekst=RK/3-2-1-107-12

Viide õigusaktidele: 

Asjaolud

Kohtutäitur esitas kohtule avalduse, milles palus luba siseneda võlgniku ruumidesse, et kinnisasi arestida ja kindlaks määrata vara seisukord. Kohtud rahuldasid avalduse, kuid ei määranud uut aega võlgniku ruumidesse sisenemiseks. Võlgnik andis nõusoleku sisenemiseks, aga keelas kohtutäituril elamu seest fotosid teha. Kohtutäitur pöördus taas kohtusse.

Maakohus rahuldas kohtutäituri avalduse leides, et avaldajal on kohustus täitemenetluses kinnisasja pildistada ning kohtutäiturile tuleb esitatud asjaoludel vastav nõusolek anda. Võlgnik esitas määruskaebuse, aga ringkonnakohus jättis maakohtu määruse muutmata. Võlgnik pöördus määruskaebusega Riigikohtusse.

Kohtu seisukoht

1. Täitemenetluse seadustiku § 28 lg 2 annab kohtule aluse lubada kohtutäituril siseneda võlgniku ruumidesse mh selleks, et fikseerida fotodel vara seisukord.
2. Kuna kohtutäitur avaldab Interneti-kuulutuses ka fotod kinnisasjast, siis on see asjaolu ka võlgniku huvides, sest võib kaasa tuua enampakkumisel osalejate arvu suurenemise ning seeläbi ka müügihinna tõusu (ja sellega võla vähenemise).
3. Võlgnikul on võimalik astuda oma privaatsuse kaitseks samme talle kuuluvate vallasasjade suhtes, mille puhul täitemenetlust ei toimu, mh need fotografeerimise ajaks eemaldada või keelata nende fotografeerimist.

Riigikohus jättis määruskaebuse rahuldamata ning kohtutäituri taotlusel määras ruumidesse sisenemiseks uue tähtaja. Riigikohtu määrusele on lisatud eriarvamus.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est