Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Kalapüügiseaduse muutmise seadus

Vastu võetud:  24.10.2012
Jõustumise kp: 18.11.2012  
Avaldamismärge: RT I, 08.11.2012, 1

https://www.riigiteataja.ee/akt/108112012001

Kalapüügiseadust muudetakse seoses Euroopa Liidu määruste rakendamisega.

Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel Eesti Vabariigile eraldatud lubatud aastase saagi kehtestamise võimalused muudetakse paindlikumaks ning antakse valitsusele õigus kehtestada vajaduse korral kalaliigi lubatud aastane saak ka poolaastate kaupa.

Peamised muudatused on seotud aga tõsiste rikkumistega. Tõsiste rikkumiste puhul kohaldatakse punktisüsteemi, mille alusel määratakse kalalaevatunnistuse omanikule punkte kalapüügieeskirjade rikkumise eest.

Samuti võib keskkonnaminister käskkirjaga kalapüügi ajutiselt peatada, kui Euroopa Komisjon kehtestab Eesti jaoks püügikeelu ühise kalanduspoliitika eesmärkide täitmata jätmise tõttu.

Lisaks tunnistati kehtetuks säte, mille kohaselt loetakse kalapüüginõuete tõsisteks rikkumisteks harrastuskalapüüki ilma kalapüügiõigust tõendava dokumendita või harrastuspüügiõiguse eest mobiilimakset tasumata.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est