Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Füüsilisest isikust pankrotivõlgniku hagemisõigusest

Riigikohtu 29.10.2012 lahend nr 3-2-1-120-12

http://www.nc.ee/?id=11&;tekst=RK/3-2-1-120-12

Viide õigusaktidele: 

Asjaolud

Hageja esitas kostja vastu hagi, nõudes tervise kahjustamisega tekitatud varalise ja mittevaralise kahju hüvitamist. Hageja pankrot kuulutati välja enne hagi esitamist. Maakohus jättis hagiavalduse läbi vaatamata leides, et kuna pankrotihaldur ei ole soovinud hagejat hagi esitamisel esindada, siis hagejal ei olnud õigust hagi esitada. Ringkonnakohus jättis hageja määruskaebuse rahuldamata. Hageja pöördus Riigikohtusse.
 

Kohtu seisukoht

1. Ringkonnakohtu ja maakohtu määrus tuleb tühistada.
2. Füüsilisest isikust pankrotivõlgnik võib hageda pankrotivarasse kuuluva nõude rahuldamist oma pankrotihalduri nõusolekul ka siis, kui tema pankrot oli välja kuulutatud enne hagi esitamist. Halduri nõusolekut võib eeldada, kui haldur on nõudest teadlik ja ise hagi esitada ei soovi.
3. Kuivõrd pankrotihaldur on andnud nõusoleku hagi esitamiseks, võis hageja hagi esitada sõltumata sellest, kas nõue, mille rahuldamist ta hagis soovis, kuulub pankrotivarasse või mitte. Seega ei ole seda küsimust vaja ka hagi menetlusse võtmisel otsustada.

Riigikohus rahuldas määruskaebuse ja saatis asja menetlemise jätkamiseks maakohtule.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est