Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Ametiühingud: alampalk peaks olema 320 eurot

Ametiühingute Keskliit teeb tööandjatele ettepaneku kehtestada järgmisel aastal miinimumpalgaks 320 eurot kuus või 1,90 eurot tunnis ja sõlmida selleks kollektiivleping Eesti Tööandjate Keskliiduga.

„Kõrgem töötasu alammäär suurendab sisemaist nõudlust ja toetab Eesti majanduskasvu,” märgib EAKL esimees Harri Taliga kirjas Eesti Tööandjate Keskliidu juhatajale Tarmo Kriisile. Samuti mainib Taliga samas Statistikaameti andmetele toetudes, et töötasu alammäära suurendamine 320 euroni ei taga veel alampalga ostujõu taastumist 2008. aasta alguse tasemel.

Lisaks on alates 2008. aastast taas suurenenud sissetulekulõhed Eesti rahvastiku vaeseima ja rikkaima viiendiku vahel, mis aastatel 2003–2007 märgatavalt vähenesid. Jõukaima viiendiku sissetulek kasvas seitsme aastaga (2003–2010) neli korda enam kui vaeseima viiendiku oma, tõdeb Taliga.

Soovitud alampalga tõus ei vähenda Eesti rahvusvahelist konkurentsivõimet, kuna meie tootlikkus on teiste EL riikidega võrreldes suhteliselt kõrgem kui palgatase. „Eesti tööjõukulud moodustasid 2010. aastal vaid 7,34 eurot tunnis, mis on oluliselt vähem mitte ainult Hollandi (31,67 eurot), Iirimaa (28,69 eurot) või Ühendkuningriigi (19,32 eurot) näitajast, vaid ka võrreldes Sloveeniaga (14,24 eurot), Tšehhiga (9,11 eurot) või Slovakkiaga (7,90 eurot),“ selgitab Taliga veel.

Peale selle vähendab alampalga tõus Taliga sõnul ümbrikupalkade osakaalu, mis Eesti Konjunktuuri Instituudi andmetel on endiselt ligi 10%.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est