Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Abieluvararegister muutub elektrooniliseks

13. novembril läbis Riigikogus esimese lugemise abieluvararegistri seadus, mis lihtsustab registri kannetega tutvumist. Loodava veebilahenduse kaudu saab päringu varasuhte kohta uuest aastast teha ka isiklikust arvutist.

Eelnõu koostanud Justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika osakonna õigusloome ja arenduse nõunik Piret Saartee leiab, et õige aeg elektroonilise registri kasutuselevõtuks on käes. “Abieluvararegistri kannete arv on väga kiirelt kasvanud. Selleks, et vähendada halduskoormust ja muuta lihtsamaks andmetega tutvumine, on ainuõige lahendus registri elektrooniliseks muutmine,“ ütles Saartee. Ta lisas: „Kuna kehtiva seaduse järgi on vaja abiellumisel valida varasuhe, siis ajakohase informatsiooni kättesaamine on  väga oluline.“

Abiellujad on teadlikumaks muutunud ja varasuhted on läbi mõeldud põhjalikumalt kui varem. See on tekitanud olukorra, kus 2005. aastal tehti registrisse 504 kannet ning 2010. aastal tehti kandeid juba 1555. Eelmisel aastal kasvas kannete arv 2507 kandeni ning seda saab pidada juba suureks halduskoormuse kasvuks.

Veebilahenduse kaudu päringu esitamisega saab teha elu kergemaks nii abiellujatel endil kui ka kõigil teistel inimese abieluvarasuhte vastu huvi tundvatel pooltel.
Siiski abieluvararegistri kande aluseks olevate dokumentidega, nagu abieluvaraleping või kohtuotsus, igaüks tutvuda ei saa. Seda saab teha ainult õigustatud  huvi korral, mida ei pea tõendama näiteks abikaasad, notar, kohtutäitur, pankrotihaldur, kohus ja järelevalveõiguslik asutus nagu näiteks politsei. Kõigil neil on võimalik tutvuda lepingute sisuga ka praegu.

Abieluvararegister on üks riigi põhiregistritest, kuhu kantakse andmed abikaasade poolt valitud varasuhete, nende muutmise ja lõppemise kohta. Abieluvarasuhte saab määrata kas varaühisuse, vara juurdekasvu tasaarvestuse või varalahususena. Varaühisuse kohta registrisse kannet ei tehta.

Varaühisuse korral kuulub vara võrdsetes osades mõlemale poolele ning enamiku tehinguid peavad nad tegema ühiselt. Vara juurdekasvu tasaarvestus annab abikaasadele suurema varalise iseseisvuse, säilitades majanduslikult nõrgemale abikaasale siiski ka selged tagatised, nagu näiteks perekonna ühise eluaseme kaitse. Varalahususe puhul on mõlemad pooled teineteisest varalises mõttes täiesti sõltumatud, puuduvad ühised õigused vara suhtes ning varaga tehinguid tehes pole vaja teise abikaasa nõusolekut.

Praegu tuleb abieluvararegistri andmetega tutvumiseks pöörduda kinnistusosakonna poole. Infosüsteemi loomise protsessis taaskasutab Registrite ja Infosüsteemide Keskus juba varem loodud lahendusi, millele lisatakse abieluvararegistri erisused. Abieluvararegistri seadus on planeeritud jõustuma 2013. aasta 1. jaanuaril, mil muutub kättesaadavaks ka abieluvararegistri uus infosüsteem.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est