Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Väärteomenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

https://www.riigiteataja.ee/akt/131052018001

Seadus võeti vastu 09.05.2018
Seadus jõustub 01.01.2019

Seadusega luuakse väärteomenetluse seadustikku uus menetlusliik – lühimenetlus, mida rakendatakse kergete väärtegude puhul, kus inimeste elule ja varale otsest kahju ei teki.

Uus menetlusliik aitab hoida kokku inimeste ja politsei aega ning väldib liigset karistamist. Lühimenetluse rikkumisi ei kanta karistusregistrisse.

Kergemad väärteod on näiteks bussis ilma piletita sõit, vales kohas parkimine, punase tule eiramine, lahtise turvavööga sõitmine, kiiruse ületamine alla 20 km/h ja liikluskindlustuseta sõitmine. Selliste väärtegude puhul määratakse rahatrahv vastavalt konkreetsele rikkumisele summas 20–80 eurot.

Lühimenetluse kasutamine vähendab oluliselt paberite vormistamise aega. Praegu kulub väärteomenetlusele keskmiselt 20 minutit. Seadusemuudatuse tulemusena väheneb see aeg umbes viiele minutile.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est