Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Maaelukomisjon loobuks erisoodustusmaksust sõidupiletite hüvitamisel

Maaelukomisjon algatab eelnõu ühistranspordi piletihinna kompenseerimisel erisoodusmaksust loobumiseks töötajate tööle- ja kojusõidu piletihinna hüvitamisel.

Maaelukomisjon arutas 4. juuni istungil ühistranspordi pileti hinna ja erisoodustuse temaatikat ning otsustas algatada tulumaksuseaduse muutmise, mille kohaselt ei loeta erisoodustuseks tööandja kulutusi töötajate tööle- ja kojusõidu ühistranspordi pileti hinna hüvitamiseks.

Maaelukomisjoni esimehe Aivar Koka sõnul käsitles komisjon ühistranspordiga seotud küsimusi mitmel istungil. Arutelu tulemusena sündis arusaam, et tööandja kulutusi töötajate tööle- ja kojusõidu kompenseerimisel ei peaks maksustama erisoodustusmaksuga. Olukorra muudab vastuoluliseks 1. juulist rakenduv võimalus kasutada avaliku teenindamise lepingu alusel osutatavat tasuta bussivedu, samal ajal aga jätkatakse olemuslikult täpselt sama otstarvet täitva teenuse maksustamist erisoodustusmaksuga, kui tööl käiv inimene on tasuta avaliku bussiliini puudumise korral sunnitud töökoha ja kodu vahel liikumiseks kasutama kommertsliini.

„Tegu on olulise muudatusega, mis annab võimaluse tagada tööl käijatele soodsamad tingimused. Kaudselt toetaks eelnõuga tehtav muudatus ka kommertsliinide jätkumist ja olemasoleva liinivõrgustiku toimimist. Seaduse eesmärk on jätta erisoodustuse alt välja kulutused, mida tööandja teeb, hüvitamaks töötajatele nende tööl käimisega seotud ühistranspordi pileti hind. Erand ei kehti taksoveo kohta,” selgitas Kokk.

Maaelukomisjoni aseesimees Urmas Kruuse pidas oluliseks, et asjaajamine ei muutuks tööandja jaoks ülemäära koormavaks. „Muudatus suurendab töötajate mobiilsust ja hõivet maapiirkonnas. Tuleb aga analüüsida, kas muudatus ei suurenda tööandja bürokraatiat ega maksu- ja tolliameti järelevalvekoormust,” ütles Kruuse.

Maaelukomisjon otsustas algatada nimetatud probleemi lahendamiseks tulumaksuseaduse § 48 lõike 51 muutmise eelnõu.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est