Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Eesti uuendab 58 riigiga maksulepinguid

Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile korralduse eelnõu, millega Eesti liituks Majandus- ja Arengukoostöö Organisatsiooni (edaspidi – OECD) konventsiooniga, mis uuendaks Eesti ja 58 riigi vahel topeltmaksustamise vältimise lepinguid.

„Konventsiooniga liitumine võimaldab riikidel kõik lepingud korraga uuendada, ilma et selleks oleks vaja mitu aastat pidada kahepoolseid läbirääkimisi üle kogu maailma. See aitab meil kokku hoida nii aega kui ka ressursse, mida mujale suunata,” ütles rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsler Dmitri Jegorov.

Praegu ei vasta paljude riikide maksulepingud enam uutele kokkulepitud standarditele, mille eesmärk on ennetada maksubaasi õõnestamist ja kasumi ümberpaigutamist, ehk niinimetatud OECD BEPS-algatusele. Selleks et riigid ei peaks omavahel uuesti alustama mahukaid kahepoolseid läbirääkimisi lepingute uuendamiseks, töötas OECD välja mitmepoolse konventsiooni, millega Eesti nüüd liitub.

Eesti on ühtlasi viimane OECD liige, kes konventsiooniga liitub ja muudab oma BEPS-iga vastuolus olevad lepingud korraga ära, käivitamata mitmeaastast läbirääkimiste protsessi. Eesti puhul tähendab see 58 maksulepingu muutmist.

Peamine muudatus lepingutes seisneb selles, et sisse tuuakse üldine pettusevastane säte, mille kohaselt ei saa maksumaksjad kasutada lepingusoodustusi, kui tegevust korraldatakse üksnes näiliselt teiste riikide kaudu sooviga ära kasutada sealse riigi sõlmitud maksulepingute eripärasid.

Pärast konventsiooni heakskiitmist ja allkirjastamist tuleb see ratifitseerida riigikogus.

Konventsiooni on allkirjastanud 78 riiki.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est