Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja
 
rup titul est
PARTNERID

 

TOIMETUSELT
Selle suve Plussi numbri otsustasime pühendada peamiselt töösuhetele – teemale, mis ei tundu just eriti keeruline, kuid seda üksnes esmapilgul.

Seni, kuni kurb statistika „karjub“ tootmisettevõtetes endiselt aset leidvatest arvukatest õnnetusjuhtumitest, ei väsi me tööandjaid ja töötajaid üles kutsumast järgima tööohutus- ja töötervishoiu nõudeid. Seda enam suvevaheaja hakul, kui erinevatel hooajatöödel hakkavad kaasa lööma õpilased. Arvamus, et kokkuhoid tööohutuse arvel aitab ettevõtte kasumlikkust suurendada, on sügavalt ekslik. Iga õnnetusjuhtum tekitab ettevõtjale kahju, rääkimata töötaja tervisest. Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Apo Oja kirjutab seekordses Plussi numbris sellest, miks on ohutu töö ettevõtjaile konkurentsieelis, ja toob näiteid enamlevinud rikkumistest nii tööohutusnõuete kui ka töösuhete alal.

Rääkides tööandjate ja töötajate vastastikuste suhete tugisammastest, ei saa mööda minna töötajate motiveerimise teemast, kuna – nagu kinnitab Advokaadibüroo LINDEBERG advokaat Aldo Vassar – töötajate madal motivatsioonitase põhjustab muu hulgas tootmises aset leidvate õnnetusjuhtumite arvu kasvu. Vassar soovitab ettevõtjail üle vaadata paindliku ja motiveeriva töötasustamise alused.

On arusaadav, et töötasu tase peab vastama töötulemustele, mis mõnikord jätavad paraku soovida. Kahjuks kestab Eestis kvalifitseeritud tööjõu puudus, mistõttu on tööandjad sunnitud ise panustama oma töötajate kvalifikatsiooni tõstmisse. Programmi „Tööta ja õpi!“ raames võivad aga ettevõtjad arvestada ka riigi abiga. Töötajate koolitamise võimalustest kirjutab ülevaate töötukassa spetsialist Riina Kurg.

Värskes numbris pakume teile ka palju muud kasulikku ja praktilist teavet, alates küsimustest-vastustest ja lõpetades oluliste seadusemuudatustega. Suvepuhkuste alul anname nõu ka reisikindlustusega seotud teemadel.

Kasulikku lugemist ja päikselist suve!
 

 

Vihje
     - kättesaadav kõikidele lugejatele
     - ainult ajakirja tellijatele
 
 

 

ASJATUNDJA LUUBI ALL
Parem tööohutuskultuur on konkurentsieelis Paindlik tasustamine – stiimul töötajatele Kui töötajad vajavad koolitamist
Apo Oja varviline

Apo Oja,
peadirektori asetäitja,
tööinspektsioon

Aldo Vassar varviline

Aldo Vassar,
Advokaadibüroo LINDEBERG
advokaat

Riina Kurg varviline

Riina Kurg,
töötuse ennetamise ja oskuste arendamise osakonna teenusejuht,
Eesti Töötukassa

 

SUVINE TELLIMISKAMPAANIA
ee rup comp 1000x62

Telli pakett "Raamatupidamisuudised"
aastaks või teiseks poolaastaks ja

SAAD VALIDA TASUTA VIDEOSEMINARI 
(väärtusega 49 eurot + KM)

Selleks et saada tasuta videoseminar, peate tellimuse ankeedis valima endale sobiva videoseminari. Pärast arve maksmist saadame teile lingi ja parooli videoseminari vaatamiseks.

Infot videoseminaride kohta leiate aadressilt koolitused.rup.ee

TELLIN

 

 

KOOLITUS
Rita Ilisson

Rita Ilisson

Õppejõud ja koolitaja

Põhivara arvestus raamatupidamises

Koolitusel räägime põhivarast – finants- ja kinnisvarainvesteeringutest ning materiaalsest ja immateriaalsest põhivarast –, andes ka ülevaate erinevate põhivara liikide arvelevõtmisest ja edaspidisest kajastamisest Eesti hea raamatupidamistava ja täismahus IFRS-i rakendamisel. Süveneme meetoditesse ja käsitlustesse: õiglane väärtus, amortiseeritud maksumus, amortisatsiooni meetodid, korrigeeritud maksumus, efektiivse intressimäära meetod, kapitaliosaluse meetod ja tulevaste perioodide rahavoogude nüüdisväärtuse meetod ning nende rakendamise mõju bilansimahule ja kasumile.

Toimumisaeg: 17. septembril 2018. a.

REGISTREERU

 

 

 

RAAMATUPIDAMISE PRAKTIKA

Maire Otsus color

 

 

Äritegevus Lätis – osaluse omandamine Läti firmas

Maire Otsus-Carpenter, vandeaudiitor

 

VAJALIK NÄIDIS
Kati Varblane varviline

Kati Varblane,
kommunikatsioonijuht,
Eesti Kindlustusseltside Liit

Suvi on reisimise aeg. Reisile minnes on vaja teha reisikindlustus, sest õnnetuse, haigestumise, reisitõrke või pagasi varguse korral päästab see suurtest väljaminekutest.

Reisikindlustus on välisreisi ajal eelkõige ootamatu ja vältimatu ravikulu kindlustus, mida kindlustusseltsid nimetavad ka meditsiiniabikindlustuseks või tervisekindlustuseks. Peale selle hõlmab reisikindlustus reisil kaasas olevate asjade kindlustust ehk pagasikindlustust ning reisi ärajäämisest või katkemisest tekkinud kulude kindlustust ehk reisitõrke kindlustust.

 
SEMINAR

UUS AUTOVEOSEADUS JA TEEKASUTUSTASU

Keijo Lindeberg

Tallinna Tehnikaülikooli külalislektor ja Advokaadibüroo LINDEBERG juhtivpartner, vandeadvokaat

Alates 1. jaanuarist 2018 tuleb liiklusseaduse muudatuse tõttu maksta teekasutustasu kõikide üle 3,5-tonniste veoautode eest, mis sõidavad avalikult kasutatavatel teedel. Juunis jõustub uus autoveoseadus, millega täpsustatakse nõudeid vedajatele, ühtlustatakse tegevuslubade taotlemist ning suurendatakse vedaja vastutust. Juulis jõustub ka liiklusseaduse muudatus, millega laiendatakse töötlemata ümarpuidu eriveole kehtestatud regulatsiooni ka teistele veoliikidele.

Toimumisaeg: 25. septembril 2018. a

 

 

 

 

RAAMATUPIDAJA KALENDER

Kasulikku infot leiavad siit kindlasti ka juhatuse liige, ettevõtte finants- ja personalijuht, füüsilisest isikust ettevõtja ja töötaja.

 

ASJALIKKU MEILT JA MUJALT
Kati Varblane varviline  Eesti autoga välismaale

Kati Varblane, kommunikatsioonijuht,
Eesti Liikluskindlustuse Fond

 

Tööandja peab töötaja töötasu tasaarvestamiseks saama töötajalt kirjaliku nõusoleku, näiteks e-kirja. Üldjuhul tuleb töötaja nõusolek tasaarvestamiseks võtta igaks juhtumiks eraldi, mis tähendab, et seda nõusolekut ei saa vormistada ette, välja arvatud siis, kui on tegemist kokkulepitud telefoni- või kütuselimiiti ületavate summadega.

Näiteks on tööandja töötajaga kokku leppinud, et tolle tööalaste kõnede telefonilimiit on 30 eurot kuus ja samas vormistatakse ka kirjalik kokkulepe, et kui töötaja selle limiidi ületab, siis tehakse järgmise kuu töötasuga tasaarvestus.

Tasaarvestamine võib kõne alla tulla ka näiteks siis, kui töötaja on tekitanud tööandjale kahju. Kirjalik nõusolek on vajalik sõltumata sellest, kas töötajaga on sõlmitud varalise vastutuse kokkulepe või tööandja on tõendanud töötaja süülise kahju tekitamise. Selleks tuleb töötajalt saada eraldi selgesõnaline nõusolek alles pärast kahju tekkimist ja ilma selle nõusolekuta tööandja kahju töötasust kinni pidada ei saa.

Ka siis, kui tööandja on töötajale ekslikult rohkem töötasu maksnud, on vajalik nõusolek kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, ning üksnes töötaja teavitamisest ei piisa. Nõusoleku mittesaamisel võib tööandja pöörduda töövaidlusorgani poole.

Tasaarvestamisel tuleb lähtuda täitemenetluse seadustiku § 132 sätestatud piirangutest.

Tööandja võib töötaja töötasust  ilma nõusolekuta kinni pidada:

·       maksud,

·        nõuded täitedokumendi alusel,

·        ettemaksud ja

·        töölepingu lõppemisel tasu väljatöötamata põhipuhkuse eest.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est