Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Üüriesemele tehtud parenduste hüvitamine

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-149-16

Riigikohtu 08.02.2017 lahend nr 3-2-1-149-16

Viited õigusaktidele

Asjaolud

OÜ esitas maakohtule hagi kostja vastu, milles palus kohustada kostjat hüvitama välja mõista üürilepingu esemeks olevale kinnistule hageja poolt tehtud parendused. Maakohus rahuldas hagi osaliselt.

Riigikohtu seisukoht

1.Üürnik peab võlaõigusseaduse (VÕS) § 286 lg-le 1 tuginedes tõendama, millised parendused ja muudatused ta tegi ning et tal oli nende tegemiseks üürileandja vastavas vormis nõusolek ja üürilepingu esemeks oleva asja väärtus on muudatuste või parenduste tõttu suurem.

2.Üürnikul on õigus nõuda ainult nende kulutuste hüvitamist, mis tõstsid üürieseme väärtust. Väärtuse suurendamist tuleb hinnata lepingu lõppemise seisuga.

3.Asjaolu, et hageja kinnistule on tehtud parendusi, ei tähenda automaatselt kinnistu väärtuse suurenemist. Samuti ei saa kinnistu väärtuse suurenemist eeldada, vaid see tuleb kindlaks teha.

4.Üürniku poolt asjale tehtud kulutuste hüvitamise või muudatuste äravõtmise nõude aegumistähtaeg on VÕS § 338 lg-te 1 ja 2 järgi kuus kuud, mis algab lepingu lõppemisest. Sama tähtaeg kehtib VÕS § 341 alusel ka rentniku nõuete kohta rendileandja vastu.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse, tühistas osaliselt ringkonnakohtu otsuse ja saatis asja tühistatud osas uueks läbivaatamiseks samale ringkonnakohtule

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est