Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Korteriühistu hagi korteriomaniku vastu

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-156-16

Riigikohtu 14.02.2017 lahend nr 3-2-1-156-16

Viited õigusaktidele

Asjaolud

Korteriühistu esitas maakohtule hagi, milles palus mõista isikult enda kasuks välja põhivõlgnevuse, sissenõutavaks muutunud viivise ja lisanduva viivise. Maakohus rahuldas hagi põhivõlgnevuse osas. Isik esitas apellatsioonkaebuse, mille menetlusse võtmisest kohus keeldus. Isik esitas määruskaebuse Riigikohtule.

Riigikohtu seisukoht

1. Ringkonnakohus saab menetlusökonoomia kaalutlusel lihtmenetluses tehtud kohtulahendi peale esitatud kaebuse menetlemisest keelduda üksnes siis, kui kaebus tervikuna on ilmselgelt põhjendamatu.

2.Ringkonnakohus on alusetult tsiviilkohtumenetluse § 637 lg-le 2.1 tuginedes keeldunud kaebust menetlemast. Kaebusest tulenevalt ei olnud ilmne, et maakohus ei ole selgelt rikkunud menetlusõiguse normi ning et see ei võinud oluliselt mõjutada asja lahendust.

3.Nõuetekohaselt vastuvõetud korteriühistu otsuste täitmine võib olla erandlikel asjaoludel vastuolus hea usu põhimõttega, eelkõige otsuse vastu hääletanud korteriomaniku suhtes. 

Riigikohus rahuldas määruskaebuse, tühistas ringkonnakohtu määruse ja saatis asja samale ringkonnakohtule apellatsioonkaebuse menetlusse võtmise otsustamiseks.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est