Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Töörühm soovitab sotsiaalmaksule alam- ja ülempiiri

Justiitsministri kokku kutsutud ärikeskkonna konkurentsivõime töörühm soovitab muude maksu- ja õigusmuudatuste seas seada sotsiaalmaksule miinimum- ja maksimummäär.

Tuleb kaaluda sotsiaalmaksu miinimumnõude erandite laiendamist, kuumäära vähendamist või maksustada kuumäära ainult ravikindlustuse osaga, mis on 13%. Ühe võimalusena võiks ette näha maksusoodustuse nendele tööandjatele, kes võtavad tööle alaealisi, seisab töörühma raportis.

Samuti tuleb töörühma hinnangul kehtestada sotsiaalmaksu ülemmäär. Tööjõumaksudele ülempiiri kehtestamine looks soodsama keskkonna keskmisest kõrgema palgaga töökohtade tekkeks, sealhulgas teadmistepõhistes valdkondades.

Lisaks tuleks sotsiaalmaksu tasumise kohustus jagada tööandja ja töötaja vahel. Muudatus aitaks palgasaajaid teadvustada tööjõu tegelikust maksukoormusest.

Ka tuleks töörühma hinnangul jagada sotsiaalmaks kaheks – pensionimakseks ja ravikindlustusmakseks –, mis võimaldaks paindlikku opereerimist, kuivõrd nende eesmärgid on erinevad.

Muude maksualaste ettepanekute seas soovitab töörühm muuta erisoodustusmaksu aruandluskohustuse vähendamise ja tööandjale lisavõimaluste andmise kaudu töötajate tervise parandamiseks, topeltmaksustamise kaotamist ja alustavate ettevõtete maksukoormuse vähendamist.

Tööhõivet ja tööõigust puudutavate ettepanekute põhirõhk on paindlikuma tööturu toetamine. Seda võiks töörühma teatel teha tööd reguleerivate piirangute lõdvendamise, sotsiaaltoetuse süsteemi muutmise ja välistööjõudu reguleerivate piirangute vähendamise kaudu.

Töörühm tegi ettepanekuid ka riigi ja ettevõtete halduskoormuse vähendamiseks ning üldise õiguskeskkonna reguleerimiseks, nii et õigusloome oleks eesmärgipärane ja kohtumõistmine tõhus. Samuti tehti ettepanekuid erinevate seaduste parandamiseks.

Justiitsminister Urmas Reinsalu kutsus mullu sügisel kokku ärikeskkonna parandamise töörühma, kuhu kuuluvad ettevõtjate esindajad ja ametnikud. Eesmärk on töötada välja plaan, kuidas majandusele hoog sisse lükata.

Kokku tehti 123 ettepanekut, millest raportis on välja toodud 64.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est