Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Põlevkivitööstuse tasud langevad ajutiselt 2016. aasta juulist

Valitsus otsustas ajutiselt vähendada põlevkiviga seotud tasusid, et toetada keerulises olukorras Eesti põlevkivitööstust. Meetmed jõustuvad hiljemalt 1. juulil.

Kuigi märtsi alguses teatas valitsus, et langetab põlevkivi ressursitasu 0,275 euroni tonni kohta, siis vastava seadusemuudatuse koostamisel nihutas keskkonnaministeerium tasu 0,29 euroni tonni eest.

Keskkonnaministeerium tugines keskkonnatasude seadusemuudatuse tegemisel maapõueseadusele, mis näeb ette põlevkivi ressursitasude tagasi suunamist kohalikele omavalitsustele (KOV) areaalipõhiselt. "See tõstiski kogu KOV-dele laekuvat tasu ja ressursimaks suurenes 0,015 euro võrra ehk 0,29 euro tasemele tonni kohta," ütles keskkonnaministeeriumi pressiesindaja Kadri Masing.

Rahandusminister Sven Sester teatas, et põlevkivi ressursitasude ajutine langetamine toimub selle aasta 1. juulist kuni 2018. aasta jaanuarini. Selle rahaline mõju riigieelarvele on ligikaudu 40 miljonit eurot aastas. Alates 2018. aastast peaks rakenduma uus turuhinnast sõltuvate keskkonnatasude süsteem.

„Soovime võimaluste piires anda põlevkivisektorile keerulisteks aegadeks tuge, et inimesed ei kaotaks tööd ja sektor suudaks üle elada olukorra, mille on põhjustanud toodangu madalad maailmaturu hinnad,“ ütles Sester.

„Ida-Virumaa olukord on praegu tõsine. Koondamisi on olnud mitmes ettevõttes ja neid võib tulla veel, kogu piirkonna majandus on habras. Jaanuaris saatsin kirja suurtele põlevkiviettevõtetele ja palusin sektori toetamiseks konkreetseid ettepanekuid. Nende alusel ja koostöös teiste ministeeriumidega oleme lahendused nüüdseks välja töötanud,“ märkis ta.

Põlevkiviga on otseselt seotud ligikaudu 7500 töökohta. Tööjõumakse ning ressursi- ja saastetasusid sai riik põlevkivisektorilt möödunud aastal ligikaudu 140 miljonit eurot.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est