Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Maksuarvestus

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-59-15

Riigikohtu 29.02.2016 lahend nr 3-3-1-59-15

Asjaolud

Maksu- ja Tolliamet (MTA) tegi maksuotsuse, millega vähendas OÜ X käibedeklaratsioonil kajastatud sisendkäibemaksu. OÜ X esitas maksuotsuse kehtetuks tunnistamiseks vaide, mille MTA jättis rahuldamata.

OÜ X esitas halduskohtule kaebuse, mille kohus rahuldamata jättis. OÜ X esitas apellatsioonkaebuse, mille ringkonnakohus rahuldamata jättis. OÜ X pöördus Riigikohtusse.

Riigikohtu seisukoht

1. Halduskolleegium on oma praktikas korduvalt rõhutanud, et maksuarvestuses tuleb eristada olulisi ja ebaolulisi vormivigu ning ebaoluline vormiviga ei too endaga kaasa maksu juurdemääramist. OÜ X ja OÜ Y vahelise müügilepingu vormilised puudused ei ole nii olulised, et ainuüksi neile puudustele viidates saaks maksuhaldur välistada sisendkäibemaksu mahaarvamise.

2. Käibemaksukohustuslastena registreerimise number on olulise tõendusväärtusega nendes riikides, kus peetakse piirkondlikke registreid, mille tulemusena võib majandustegevuses osaleda mitu identse nimega juriidilist isikut. Eestis piisab avalikku registrisse kantud juriidilise isiku puhul nimest ja registrikoodist, et tehingu vastaspool oleks piisavalt usaldusväärselt tuvastatud.

3. Pooltevaheline müügileping on piisav tõend tõendamaks, et OÜ Y on kinnisasja müüja, kellel tekkis kohustus sellelt tehingult maksta käibemaksu. Lepingus sisalduvad vormilised puudused käibemaksu andmete osas ei ole sellist laadi, mis oleksid lepingupooltel hõlbustanud võimaliku maksupettuse läbiviimist või raskendaksid maksuhalduril tehingu sisu kontrollimist ja võimaliku pettuse avastamist.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est