Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Kinnisasja üürile, rendile või kasutusvaldusesse andmise maksuvabastus

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-47-15

Riigikohtu 02.03.2016 lahend nr 3-3-1-47-15

Viide õigusaktidele:

Asjaolud

OÜ X ostis ostu-müügilepinguga OÜ-lt Y kinnistu korteriomanditeks jagamisel tekkivad seitse korteriomandit. Lepingu sõlmimise päeval esitas OÜ Y OÜ-le X nende korteriomandite müügihinna osaliseks tasumiseks 1 088 618 euro ja 50 sendi suuruse arve, mis sisaldas ka 181 436 euro ja 42 sendi suurust käibemaksu. OÜ X deklareeris oma käibedeklaratsioonil muu hulgas sisendkäibemaksu vastavalt OÜ Y arvele.

Maksu- ja Tolliamet (MTA) vähendas OÜ X sisendkäibemaksu ning jättis samas ulatuses rahuldamata deklaratsioonis esitatud enammakstud käibemaksusumma tagastusnõude. OÜ X palus MTA maksuotsuse tühistada. Halduskohus rahuldas OÜ X kaebuse. MTA esitas apellatsioonkaebuse, mille ringkonnakohus jättis rahuldamata. MTA pöördus Riigikohtusse. Kassatsiooniastmes vaieldi selle üle, kuidas tõlgendada ja kohaldada KMS §-s 16 sätestatud kinnisasja üürile, rendile või kasutusvaldusesse andmise maksuvabastust.

Riigikohtu seisukoht

1. KMS-i § 16 lg 2 p 2 ja lg 3 p 1 tõlgendamisel saab teha järelduse, et majutusteenuse pakkumine pole kunagi maksuvaba ja eluruumi üürile, rendile või kasutusvaldusesse andmine on alati maksuvaba, muu kinnisasja või selle osa kasutusse andmine on maksuvaba, kui maksukohustuslane pole maksuvabastusest loobunud. OÜ X eluruumi üürileandjana ei võiks tehingu hinnale KMS-i § 16 lg 2 p 2 kohaselt käibemaksu lisada.

2. Ei saa välistada, et kuigi detailplaneeringus või ehitusloas on hoone või hooneosa kasutusotstarbeks märgitud elamu, kavandatakse tegelikult selle kasutamist muul otstarbel kui alaline elamine, sh ärilisel otstarbel. Euroopa Kohus on korduvalt rõhutanud, et kui kinnisasi on soetatud maksukohustuslase maksustatavate tehingute tarbeks, peab ta tulenevalt käibemaksu neutraalsuse põhimõttest saama sisendkäibemaksu kohe maha arvata ka juhul, kui ta ei asu soetatud ehitist kohe majandustegevuses kasutama.

3. Maksukohustuslasele tuleb anda võimalus selgitada ja esitada tõendid näitamaks, et elamu, korter või muu elamu osa on tegelikult soetatud majandustegevuse tarbeks. Seejärel peab maksuhaldur hindama, kas kavandatud tegevus kujutab endast maksustatavat käivet ning kas esitatud äriplaan on usutav. Mitte iga majandustegevuses toimuv kasutus ei anna võimalust lisada teenusele käibemaksu.

4. Maksuvabastuse rakendamise üle otsustades tuleb muu hulgas arvestada ka maksukohustuslase äriplaani. Kui äriplaani teostumiseks pole seadusandlikke või muid takistusi ning äriplaan on usutav, tuleb maksukohustuslasele anda võimalus arvata sisendkäibemaks kohe maha.

Riigikohus jättis kassatsioonkaebuse rahuldamata.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est