Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Eelhaldusakt

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-65-15

Riigikohtu 01.03.2016 lahend nr 3-3-1-65-15

Asjaolud

Maksu- ja Tolliamet (MTA) väljastas AS-ile X kaks maksuteadet, mis puudutasid maamaksu tasumist. AS X esitas vaide, mille MTA rahuldamata jättis.

AS X esitas kaebuse halduskohtule, mille kohus rahuldamata jättis. AS X esitas apellatsioonkaebuse, mille ringkonnakohus rahuldamata jättis. AS X pöördus Riigikohtusse. Kassatsiooniastmes vaieldi selle üle, kas maamaksuteadet vaidlustades on võimalik vaidlustada maa maksustamishinna suurust.

Riigikohtu seisukoht

1. Kolleegium on oma praktikas korduvalt rõhutanud, et maatüki maksustamishinna määramise otsustus on eelhaldusakt maksuteatele. Maksuteadet ei saa vaidlustada osas, mis puudutab maksustamishinna määramist. Kui aga maksustamishinda ei ole määratud, siis ei saa ka maamaksu määrata, sest puudub kohustuslik eelhaldusakt.

2. Pärast maa maksustamishinna akti kättetoimetamist toimuv, nagu maamaksumäära tõus või kinnistu omaniku vahetus, ei anna õigust vaidlustada lõplikult jõustunud eelhaldusakti.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse osaliselt.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est