Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja
 
e magazine titul 22
PARTNERID

 

TOIMETUSELT
Euroopa Komisjon on tähelepanu alla võtnud lähetatud töötajate töötasu ja soovib selle muuta võrdväärseks sihtriigi oma kodanike palgatingimustega.

Esialgu on tegu üksnes ettepanekutega ning kavandatavad muudatused lähetatute töötingimustes pole veel kuigi selged, kuid sellest hoolimata on need toonud juba kaasa Euroopa tööandjaid ühendava organisatsiooni kriitika.

Oma vastuargumentides viitavad tööandjad sellele, et palgataseme erinevus liikmesriikide vahel on konkurentsi loomulik osa ning et uute tingimuste kehtestamisega diskrimineeritakse välismaa teenusepakkujaid.

Nende Euroopa Komisjoni uute plaanide valguses on paslik meelde tuletada, kes on lähetatud töötaja ning mille poolest see mõiste erineb Eesti mõistes välislähetusse saadetud töötaja mõistest. Sellest kirjutab Plussis vandeadvokaat Maret Hallikma.
Sama teemaga seoses toome “Vajaliku näidise” rubriigis välja välislähetuse aruande dokumendi: kuidas seda täpselt vormistama peab.

Eesti ekspordiväljavaadetest kaugetesse eksootilistesse maadesse annab ülevaate EAS-i ettevõtluse ja ekspordi keskuse direktor Tea Danilov, kes selgitab, milliseid meetmeid meie ekspordiettevõtjate toetuseks kavandatakse.

Peale selle tuletame meelde, et justiitsministeerium valmistab juba pikemat aega ette seaduseelnõu, mis toob olulisi muudatusi vahekohtu loomise reeglitesse ja menetlusse ning peaks kaitsma meid kõiki vahekohtu otsustega kelmitajate eest. Eelnõu koostamise tagamaid tutvustab vandeadvokaat Siiri Malmberg.

 

Vihje
     - kättesaadav kõikidele lugejatele
     - ainult ajakirja tellijatele

 

 

 

ASJATUNDJA LUUBI ALL
Vahekohus kui kahe teraga mõõk Euroopa Komisjon võttis lähetatud töötajate töötingimused luubi alla

Ettevõtted vaatavad ekspordis üha kaugemale

      
Siiri Malmberg,
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo HansaLaw
Maret Hallikma,
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Primus
Tea Danilov,
ettevõtluse ja ekspordi keskuse direktor,
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

 

 

RAAMATUPIDAMISE PRAKTIKA

Firma osade müügist


Toomas Villems, vandeaudiitor, Villems & Partnerid

Evelyn Liivamägi, maksude osakonna juhataja, maksu- ja tolliamet

 

VAJALIK NÄIDIS
riina bw

Riina Vään,

õigusõpetuse lektor

Töölähetuste puhul on oluline, et tööandja paneks paika, millised dokumendid tuleb töötajal töölähetuse puhul vormistada ja esitada. Tööandja peab vormistama korrektselt töölähetuse korralduse. Kõigest sellest sõltub ka see, milline peaks olema töötaja aruanne ning millised andmed peaksid seal sisalduma.

 

 

 

RAAMATUPIDAJA KALENDER

Kasulikku infot leiavad siit kindlasti ka juhatuse liige, ettevõtte finants- ja personalijuht, füüsilisest isikust ettevõtja ja töötaja.

 

ASJALIKKU NAABERMAADEST
Evelin Puura bw  

Euroopa Liidus toimuva kaubaveo aruandlus

Evelin Puura, juhtivstatistik-metoodik, statistikaamet

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est