Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Ametiisikute kogu teenitud tulu muutub avalikuks

Riigikogu võttis vastu korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse, mille jõustumisel tänavu 1. mail saab ametiisikute huvide deklaratsioonis avalikuks kogu nende teenitud tulu.

Praegu kehtiva seaduse kohaselt peavad ametiisikud samuti deklaratsiooni kandma kogu oma teenitud tulu, kuid avalik on vaid nende ametikohal saadud tulu, teatas riigikogu pressiteenistus. Info kogu teenitud tulust on mõeldud asutusesiseseks kasutamiseks ehk seda näevad vaid deklaratsiooni kontrollijad.

Põhiseaduskomisjoni algatatud seadusemuudatuse eesmärk on teha ametisikute huvide deklareerimine selgemaks ja lihtsamaks ning suurendada deklaratsiooni automaatset eeltäidetavust.

Seadus näeb ette deklareerimisele kuuluva saadud soodustuse alampiiri muutmist, määrates selleks kõrgemate riigiteenijate kõrgeima palgamäära, mis on praegu 5298 eurot ja 80 senti. Kehtiva seaduse kohaselt on alampiir seotud deklarandi viimase nelja kuu töötuluga, mis paneb deklarandile kohustuse vastav summa ise iga kord välja selgitada.

Peale selle kaob seadusest ära vajadus deklareerida vabatahtliku kogumispensioni osakuid ning ametisiseseks kasutamiseks tunnistatakse andmed deklarandi enda tehtud soodustuste kohta.

Seaduse juurde käiva seletuskirja kohaselt võivad tehtavad annetused olla vajalikud deklaratsioonide kontrollijatele oma ülesannete tõhusamaks täitmiseks, kuid avalik huvi tehtud annetuste vastu ei kaalu üles deklarandi õigust eraelu puutumatusele ning õigust teha eraviisiliselt isikutele või organisatsioonidele annetusi, lähtudes oma maailmavaatest või usulistest veendumustest, selgitas pressiteenistus.

Seadus jõustub 2016. aasta 1. mail.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est