Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Tallinna müügimaksu tagastamine vastuolus aktsiisidirektiiviga

Tallinna linnavalitsuse hinnangul oleks olukord, kui linnal tekib kohustus maksta tagasi aktsiisikaupadelt tasutud müügimaks, käsitletav linnale kahju tekitamisena, mida peaks hüvitama riik.

„Esmalt tuleb märkida, et Euroopa Kohtu otsus ei tähenda seda, et müügimaks tuleb tagastada. Kohus tõlgendas Euroopa Liidu aktsiisidirektiivi, mida riigisisene kohus rakendab. Seega küsimuse, kas müügimaks kuulub üldse mõnele ettevõtjale tagastamisele, otsustab Eesti kohus. Kohtuvaidlused on pooleli," selgitas Tallinna õigusdirektor Priit Lello.

Ta märkis, et linn leiab, et kui tekiks kohustus müügimaks tagastada, tõstatuks küsimus Euroopa Liidu õigusega mittekooskõlas oleva kohalike maksude seadusega Tallinnale kahju tekitamisest. "Tallinna linn rakendas seadusi eeldusel, et need on viidud kooskõlla Euroopa Liidu õigusega, sest sellise kohustuse võttis endale Eesti Vabariik Euroopa Liiduga ühinemisel," tõdes Lello.

Ta lisas, et kui linnal tekib kohustus maksta tagasi aktsiisikaupadelt tasutud müügimaks ning tasuda intressi, siis on see käsitletav linnale kahju tekitamisena, mille hüvitamise kohustus lasub riigil. „Tallinna linn on ennetavalt esitanud kohtule kaebuse riigilt kahju väljamõistmiseks ja selles asjas oli kohtumenetlus peatatud," rääkis Lello.

Euroopa Kohus leidis eelotsuses Tallinna müügimaksu kohta, et müügimaksu ei oleks saanud kohaldada aktsiisikaupade suhtes, kuna maksul on eelarveline eesmärk.

Euroopa Kohtu lahend puudutab ainult aktsiisiga maksustavaid kaupu ning ei ole laiendatav kogu müügimaksule. Vaidlusalune summa on ligikaudu 1,6 miljonit eurot.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est