Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Maksuotsuse tühistamine

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-65-14

Riigikohtu 11.02.2015 lahend nr 3-3-1-65-14

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Maksu- ja Tolliamet (MTA) vähendas maksuotsusega OÜ X (kaebaja) deklareeritud sisendkäibemaksu ja jättis tagastusnõude rahuldamata. Maksuhaldur leidis, et kaebaja kajastas alusetult sisendkäibemaksu arve alusel, mille alusel tal ei olnud õigust seda arvestada. Kaebaja esitas kaebuse halduskohtusse maksuotsuse tühistamiseks, mille kohus rahuldamata jättis. Kaebaja esitatud apellatsioonkaebus jäeti samuti kohtu poolt rahuldamata. Kaebaja pöördus kassatsioonkaebusega Riigikohtusse.

Kohtu seisukoht

1. Käibemaksukohustuse puhul on oluline tehingu teise poole tuvastamine, sest kui müüja pole käibemaksukohustuslane, siis pole ostjal õigust käibemaksu maha arvata. Maksuhalduril tuli maksuotsuses esitada maksukohustuse tekkimise õiguslik alus, näidata, mille alusel ta jõudis järeldusele, et tehingut kaebaja ja OÜ Y vahel tegelikult ei toimunud ning kogutud tõenditele tuginedes põhjendada kahtlust, et kaebaja oli teadlik, et OÜ Y ei olnud kauba tegelik müüja. Seda kõike maksuhaldur otsuses ka esitas.

2. Maksukohustuslane peab ise korraldama oma ettevõtlustegevuse nii, et majandustehingud oleksid nõuetekohaselt dokumenteeritud ja maksukohustuse väljaselgitamiseks olulised asjaolud oleksid kontrollitavad. Jättes esitamata osa akte, dokumente, võttis kaebaja endale riski, et võimaliku maksuvaidluse korral võib tehingute toimumise tõendamine olla raskendatud.

3. Olukorras, kus kaebaja rikkus maksumenetluses kaasaaitamiskohustust ja andis dokumentide olemasolu kohta vastuolulisi selgitusi ning maksuhaldur samas järgis uurimispõhimõtet, ei pidanud kohus omal algatusel asuma koguma väidetavaid täiendavaid tõendeid. Samuti ei saa kaebaja kohtutele ette heita dokumentide juurdevõtmisel selgitamiskohustuse mittejärgimist, kui kaebaja on kasutanud kohtumenetluse algusest peale advokaati, kellelt eeldatakse vajalike teadmiste olemasolu.

Riigikohus jättis kassatsioonkaebuse rahuldamata.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est