Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Ligi 1500 inimest saab tasuta tööalast koolitust

Haridus- ja Teadusministeeriumis valmis täiskasvanute tööalase koolituse riiklik koolitustellimus, mille kaudu saab tasuta koolitust ligi 1500 inimest üle Eesti.  

Kavas on 120 tasuta kursust 36 kutseõppeasutuses ja kutseõpet pakkuvas rakenduskõrgkoolis. Kursused on suunatud täiskasvanutele, kelle konkurentsivõimet ja toimetulekut tööturul kursusel õpitav oluliselt parandada aitab, teatas Haridus- ja Teadusministeerium. Samuti on eelduseks, et kursustel osaleja ei õpiks kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes riigieelarvelisel õppekohal.  

Haridus- ja Teadusministeeriumi täiskasvanuhariduse osakonna programmijuhi Mai Timmi sõnul käiakse kõige enam arvutikasutuse, ärinduse, halduse, isikuteeninduse  ja tehnikalade koolitustel. „90% osalejatest hindavad pakutavaid koolitusi kõrgelt ning kiidavad nii juhendajate asjatundlikkust kui ka koolituste sisu ja korraldust. Kolm neljandikku osalenutest on öelnud, et koolitusel omandatu aitab paremini toime tulla igapäevase tööga,“ lisas ta.  

Aastatel 2009‒2014 on programmi kaudu toimunud ligi 3000 kursust ja koolitustel on osalenud üle 40 000 inimese.   

Kursusi rahastavad Euroopa Sotsiaalfond ning Haridus- ja Teadusministeerium programmi „Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused“ raames.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est