Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Ettevõtjad nurisevad pakendiauditi nõuete üle

Ettevõtjad ei ole rahul nõuetega, mis kohustavad ettevõtteid auditeerima turule lastud pakendikoguseid, sest see on väikefirmadele liiga kulukas.

11. märtsil toimunud kohtumisel kaubandus- ja tööstuskoja ning keskkonnaministeeriumi ja audiitorkogu vahel kurtsid paljud ettevõtjad, eriti just väikeettevõtjad, et nad ei ole uue kohustusega rahul, sest aruande auditeerimine on väikeettevõtjale liiga kulukas. Samuti suureneb oluliselt ka halduskoormus. Ettevõtjate sõnul on peamiseks küsimuseks, kas auditeerimisest saadav kasu on proportsionaalne võrreldes ettevõtja halduskoormuse ja kulude kasvuga, teatas kaubandus- ja tööstuskoda.
Keskkonnaministeerium selgitas auditeerimise vajadust sellega, et pakendiregister ei anna korrektset ülevaadet ettevõtete poolt turule lastud pakendikogustest. Näiteks 2011. aastal deklareeriti 45% tegelikust pakendijäätmete kogusest vähem.

Ettevõtjaid huvitas ka, milliseks kujuneb pakendiauditi hind. Audiitorkogu sõnul on täpset hinda raske öelda ning kõik sõltub konkreetsest tööst. Audiitorid tõid välja, et peamiseks probleemiks on ettevõttesiseste pakendiaruandluse kontrolli puudumine, mis teeb auditeerimise keerulisemaks. Konkreetsetest numbritest toodi välja, et audiitori keskmine tunnihind on 50 eurot ning auditeerimiseks kulub keskmiselt 16‒40 tundi.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est