Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Alkoholiseaduse muutmise seadus

Viited muudatustele:

Seonduvad õigusaktid:

Seadus võeti Riigikogus vastu 28.01.2015. Seadus jõustub 1.07.2015.

Seaduse muudatusega loetakse alkohoolse joogi jaemüügiks ka ükskõik millise võlaõigusliku lepingu sõlmimist või alkoholi üleandmist või muul viisil tarbijale majandustegevuse raames kättesaadavaks tegemist.

See lihtsustab hilisemaid vaidlusi olukorras, kus on keeruline tuvastada, millisel alusel alkohol ühelt isikult teisele üle anti. Samuti välistab juhud, kus alkohol tehakse tarbijale kättesaadavaks ilma vahetu üleandmiseta näiteks postiautomaati kasutades.

Täpsustatud on ka tarbija mõistet, mille kohaselt käsitatakse tarbijat tarbijakaitseseaduse tähenduses.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est