Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Ühinemismenetlus pakub võimalust äriühingu kiiremaks lõpetamiseks

Riigikogu võttis veebruari lõpus vastu seadusemuudatused, millega muu hulgas pakutakse ettevõtjale äriühingu tegevuse kiiremaks lõpetamiseks keerukama likvideerimismenetluse kõrval lihtsamat ja kiiremat ühinemismenetlust.

Ettevõtetele lihtsama lõpetamismenetluse loomise ajendiks oli see, et seni on ühe omanikuga ühingu tegevuse lõpetamine olnud keeruline ja aeganõudev protsess. Võrdluseks võib välja tuua, et kui likvideerimisemenetlusega võtab äriühingu lõpetamine reeglina aega vähemalt kuus kuni kaheksa kuud, siis uue ühinemismenetluse kaudu on äriühingut võimalik lõpetada eeldatavasti umbes kahe kuuga,“ ütles justiitsminister Hanno Pevkur.

Uue ühinemismenetlusega lähevad osaühingu või aktsiaseltsi lõpetamisel õigused ja kohustused üle füüsilisest isikust ainuosanikule või -aktsionärile. Ühinemise eelduseks on osaluse kuulumine üksnes ühele füüsilisele isikule. Lisaks on ühinemine võimalik juhul, kui osalus kuulub abikaasade ühisvara hulka. Kuigi eelkõige sobib selline ühinemismenetlus ainuomanikust ettevõtjale, võib ka mitme osaniku või aktsionäri olemasolul koondada näiteks osalused eelnevalt ühe isiku kätte, misjärel on võimalik kiiret lõpetamismenetlust kasutada ka rohkemate omanike puhul.

Ühinemisel läheb ühingu vara füüsilisele isikule üle üldõigusjärgluse korras ning ühing lõppeb. Seadusemuudatuse kohaselt on ühinemise teel ainuosanikul või -aktsionäril mugav ühingu vara omandada, kuna õigusi ja kohustusi ei tule ükshaaval üle anda, vaid need lähevad füüsilisele isikule üle ühinemise jõustumisega. Kuna ühinemine tähendab seda, et füüsiline isik võtab piiramatu vastutuse ühingu kõigi kohustuste eest, siis peaks tal olema täpne ülevaade, millised õigused ja kohustused ta üle võtab. Selleks võib ühingus teha ka audiitorkontrolli. Kui inimene ei soovi isiklikku vastutust, on endiselt võimalik läbida tavapärane likvideerimismenetlus.

Lisaks lihtsustatakse seadusemuudatusega tulundusühistu üldkoosoleku kokkukutsumist, võimaldades teatud juhtudel teatada üldkoosoleku toimumisest ka elektronkirjaga ning suurema liikmeskonnaga tulundusühistutel ka ajalehe kaudu. Nimetatud võimalusi saab kasutama hakata juba sellel aastal.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est