Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Täitetoimingute tegemine maksumenetlusvälise isiku vara suhtes

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-75-13

Riigikohtu 26.02.2014 lahend nr 3-3-1-75-13

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Maksu- ja Tolliamet (MTA) esitas kohtule taotluse maksukorralduse seaduse (MKS) § 1361 alusel loa andmiseks, et keelata kaebajal käsutada kahte sõidukit. Kohus andis loa ühe sõiduki suhtes. Kaebaja esitas halduskohtu määruse peale määruskaebuse, milles väitis, et sõiduk, mille suhtes luba anti, ei kuulunud kaebajale. Ringkonnakohus jättis määruskaebuse rahuldamata. Kaebaja ja sõiduki uus omanik esitasid ringkonnakohtu määruse peale määruskaebuse Riigikohtusse.

Kohtu seisukoht

  1. Sõiduki käsutamise keelumärke kandmine liiklusregistrisse kitsendab sõiduki omaniku põhiseaduse §-st 32 tulenevat õigust enda omandit vabalt vallata, kasutada ja käsutada.
  2. MKS-i 1361 on kohaldatav sellistele nõuetele, mida esitatakse maksumenetluses maksukohustuslase vastu ning selle alusel ei tohi anda maksuhaldurile luba menetlusvälise isiku vara suhtes täitetoimingut sooritada. Asjaolu, et täitetoiminguks loa andmise menetluses tuleb tegutseda kiiresti või piiratud teabe alusel, ei anna õiguslikku alust teha täitetoiminguid maksumenetlusvälise isiku vara suhtes.
  3. Menetluskulude nimekirja esitamata jätmine ei saa takistada tasutud riigilõivu arvestamist menetluskuluna.

Riigikohus tühistas madalama astme kohtute määrused ja jättis MTA taotluse rahuldamata.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est