Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Tehingu tegemise tõendamine maksumenetluses

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-75-12

Riigikohtu 12.02.2013 lahend nr 3-3-1-75-12

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Maksu- ja Tolliamet kohustas kaebajat tasuma käibemaksu, sest kaebaja ei saanud soetada kolmandalt isikult rasket kütteõli. Kaebaja esitas halduskohtusse maksuhalduri otsuse peale kaebuse, mille kohtud jätsid rahuldamata. Kaebaja esitas kassatsioonkaebuse Riigikohtusse.

Kohtu seisukoht

Riigikohus nõustus madalama astme kohtute põhjendustega. Kaebaja ei suutnud tõendada vaidlusaluse tehingu tegelikku teist poolt, mistõttu tuli tegelikuks kütteõli müüjaks pidada tundmatut kolmandat isikut, kelle puhul ei saanud eeldada, et ta oli käibemaksukohustuslane. Niisugusel juhul ei saanud tekkida ka käibemaksu kumulatsiooni. Kuna kolmas isik oli paar kuud pärast väidetava tehingu toimumist käibemaksukohustuslaste registrist kustutatud ettevõtluse puudumise tõttu, ei olnud eluliselt usutav temapoolne tehingute deklareerimine ja maksude tasumine.

Riigikohus jättis ringkonnakohtu otsuse muutmata.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est