Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Rahvusvahelise tollitariifide väljakuulutamise liidu asutamiskonventsiooni denonsseerimise seadus

Seonduvad õigusaktid:

Seadus võeti Riigikogus vastu 20.02.2013. Seadus jõustub 16.03.2013.

Seaduse eesmärk on denonsseerida rahvusvahelise tollitariifide väljakuulutamise liidu asutamiskonventsioon, millega Eesti Vabariik ühines 1923. aasta 4. detsembril.

1890. aasta konventsiooni artiklite sätted on põhjalikult reguleeritud hiljem kehtestatud rahvusvaheliste õigusaktidega, mida täpsustavad nende alusel välja antud riigisisesed õigusaktid. Seetõttu ei kasutata enam 1890. aasta konventsiooni küsimuste reguleerimiseks, mistõttu tuleb õigussüsteemi korrastamise huvides riigil need kohustused lõpetada. Nii on käitunud enamik konventsioonis osalenud riike.

Tänapäeval kasutusel olev rahvusvahelise kaupade kirjeldamise ja kodeerimise süsteem võeti kasutusele 1. jaanuaril 1988 ning seda haldab World Customs Organization (WCO). Eesti on WCO liige 1992. aastast ja harmoneeritud süsteemi komitee liige aastast 1995.

Konventsiooni artikli 15 kohaselt pikeneb konventsiooni kehtivusaeg seitsmeaastaste perioodide kaupa ning konventsioonist väljaastumine (denonsseerimine) jõustub vastava perioodi lõppedes. Käesolev seitsmeaastane periood lõpeb 1. aprillil 2017, mis eelduslikult oleks ka konventsiooni denonsseerimise jõustumise kuupäev Eesti suhtes.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est