Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Pankrotistunud firmadest on rekordiliselt paljud varatud

Varatute ettevõtete osatähtsus pankrotistunud ettevõtete seas tõusis 2012. aastal rekordilise 70,5%-ni. Kahel eelneval aastal olid vastavad näitajad 62% ja 49%.

Eestis kuulutati möödunud aastal välja 495 äriühingu maksejõuetus, sellest 349 juhul pankrotti välja ei kuulutatud ning pankrotimenetlus rauges. Mullu pankrotistus iga 331. ettevõte ehk 0,30% kõigist Eesti ettevõtetest. Pankrotiettevõtete suurimateks võlausaldajateks olid pangad, selgub Krediidiinfo pankrottide paneeluuringust.

Pankrotistunud ettevõtete arv jätkas hoogsalt vähenemist juba teist aastat järjest. Eelmisel aastal vähenes pankrotistunud ettevõtete arv 128 ettevõtte võrra ehk 20,5%, 2011. aastal vähenes pankrotistunud ettevõtete arv võrreldes eelnenud aastaga 40%.

Krediidiinfo finantsanalüütiku Anne-Ly Otsa hinnangul on Eesti ettevõtete pankrotistumine saavutanud kriisieelse taseme ja stabiilsetes majandusoludes peakski jääma pankrottide arv 400-500 ettevõtte piiridesse. Seda kinnitab ka tänavu esimese kahe kuu pankrottide registreerimisteadete arv, mis on võrreldes möödunud aastaga jäänud praktiliselt samaks.

Maakonniti oli mullu kõige kõrgema pankrotistumise tasemega piirkonnaks Pärnumaa, kus oli 4,24 pankrotti tuhande ettevõtte kohta. Harjumaal, kus on suurim pankrottide absoluutarv, oli mullu 3,37 pankrotti tuhande ettevõtte kohta ning Saaremaal 3,27 pankrotti tuhande ettevõtte kohta. Kõige madalam oli pankrotistumise tase mullu Jõgevamaal, kus pankrotistus vaid üks ettevõte. Pankrottide arv tuhande ettevõtte kohta on enamikus maakondades vähenenud.

Sarnaselt Euroopa Liiduga on olnud Eestis kaks kõrgeima pankrotistumise tasemega valdkonda juba mitu aastat majutus-toitlustus ja ehitus, kus mullu pankrotistus tuhande ettevõtte kohta vastavalt 7,21 ja 5,97 ettevõtet. Üldse ei pankrotistunud ettevõtteid neljas valdkonnas: energia, vee- ja prügimajanduses, tervishoius, mäetööstuses ning avalikus halduses.

Tüüpiline pankrotiettevõte on müügituluga alla 0,5 miljoni euro ning mitu aastat kahjumiga töötav omakapitalita firma. Pankrotistunud ettevõtetest rohkem kui kolmveerandil esines viimasel aastal maksuvõlg ja ligi veerandil pidev maksuvõlg kogu aasta jooksul.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est