Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Maksejõuetud ettevõtted tekitavad ebaausat konkurentsi

Veebruari lõpus toimus maksejõuetuse ümarlaud, kus Maksu- ja Tolliameti, Justiitsministeeriumi, kohtute ja pankrotihaldurite esindajad arutasid võimalusi võidelda pahatahtlike võlgnikega ning muuta pankrotiprotsess kiiremaks ja tõhusamaks.

Maksuhalduri teatel olid ümarlaual peamisteks teemadeks riigi roll võlausaldajana pankrotimenetlustes, menetluskvaliteedi tõstmine ning probleemid seoses ettevõtlus- ja ärikeelu kohaldamisega ning praktikas rakendamisega.

Maksu- ja Tolliameti tulude osakonna juhataja Triin Raaperi sõnul põhjustavad turul ebaausat konkurentsi peamiselt 1300 füüsilist isikut, kes tekitavad korduvate äriühingute mahajätmise kaudu järjepidevalt maksuvõlga.

„Samuti on probleemiks äriühingud, mis on kohustatud kohe pankrotiavalduse esitama, kuid ei tee seda, tegutsedes edasi maksejõuetus olukorras. Selliseid ettevõtteid on meie andmetel üle 160 ja nende maksuvõlg kokku on 15,8 miljonit eurot,“ selgitas Raaper.

Just selliste isikute tegevuse tõkestamiseks ongi maksuhalduril käesoleval aastal plaanis esitada kohtusse pankrotiavaldusi, kuna kahjumliku tegevusega tekitatakse turul ebaausat konkurentsi.

Lisaks leiti ümarlaual veel mitmeid edasisi koostöö kohti, millest olulisemana võib välja tuua sisulise töö ärikeelu võimalike alternatiivsete lahenduste väljatöötamisel.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est