Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Eesti miinimumpalk kuulub EL-i madalamate hulka

Eesti miinimumpalk kuulub Euroopa Liidu (EL) riikide hulgas madalamate hulka, tänavu jaanuaris oli Eesti 320-eurosest miinimumpalgast madalam Rumeenia, Bulgaaria, Läti, Leedu ja Tšehhi miinimumpalk, selgub Eurostati andmetest.

Võrdluses, mis ei võta arvesse tulumaksude ega sotsiaalmaksude erinevusi, oli EL-i madalaim miinimumpalk Rumeenias, kus see oli 157 eurot kuus, kuid sellele üsna lähedale jäi Bulgaaria 159 euroga. Läti miinimumpalk oli samal ajal 287 eurot, Leedus 290 eurot ja Tšehhis 312 eurot.

Kõrgeim miinimumpalk oli jaanuaris Luksemburgis, kus see ulatus 1874 euroni, järgnesid Belgia 1502 euro ja Holland 1469 euroga. Esimese kuue hulka mahtusid ka Iirimaa miinimumpalk 1462 euroga, Prantsusmaa miinimumpalk 1430 euroga ja Suurbritannia miinimumpalk 1264 euroga.

Kõrgeim miinimumpalk suhtena tööstuse, ehituse ja teenuste sektorite keskmisse brutopalka oli EL-i liikmesriikidest Kreekas, kus see ulatus 50%-ni, järgnes Sloveenia 49%-ga. Eesti miinimumpalk oli selles võrdluses EL-is altpoolt teine, jäädes 33,8 %-le. Madalam oli ainult Tšehhi miinimumpalk 32,5%-ga. Läti miinimumpalk moodustas 45,1% arvestatud sektorite keskmisest ja Leedu miinimumpalk 41,1%.

Kõigis Euroopa riikides ei ole seadusega määratud miinimumpalka. Miinimumpalgata maade hulka kuuluvad kõik Põhjamaad – Soome, Rootsi, Taani, Norra ja Island – ning lisaks neile ka Saksamaa, Itaalia, Austria ja Šveits.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est