Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Valitsus kiitis heaks elektriaktsiisi soodustuse energiamahukatele ettevõtetele

Valitsus kiitis 22. veebruari istungil heaks seadusemuudatused, millega vähendatakse elektrointensiivsete ettevõtete elektriaktsiisi 4,47 eurolt 0,5 eurole megavatt-tunni eest.

„Aitame aktsiisimäära vähendamisega parandada Eesti energiamahukate ettevõtete konkurentsivõimet, kuna naaberriikides on suurtarbijate sarnased soodustused kehtestatud,” rääkis rahandusminister Toomas Tõniste. „See annab loodetavasti sisse uue hoo nii olemasolevate ettevõtete laienemisplaanidele kui aitab meelitada Eestisse uusi investeeringuid.”

Elektrointensiivsus näitab elektrile tehtavaid kogukulutusi ja selle osakaalu ettevõtte loodavast lisandväärtusest. Soodustuse saamiseks peab ettevõtja energiajuhtimissüsteem olema efektiivne (vastama ISO 50 001 standardile) ja tema elektrointensiivsus olema eelnenud majandusaastal keskmiselt 20% või rohkem. Nii alustavad kui ka juba tegutsevad ettevõtjad saavad soodustust taotleda ka järgmise 12 kalendrikuu prognoosandmete alusel.

Ettevõtjale pannakse kohustus kasutada vandeaudiitorit, kes vaatab üle, kas elektrointensiivsuse arvutamise alusandmed ja arvutused on korrektsed. Kui vajalik tase jääb saavutamata, tuleb tarbitud elektri pealt tasuda täismääraga aktsiisi.

Meede puudutab hinnanguliselt ligikaudu 240 ettevõtet. Praktikas soodustuse taotlejaid ilmselt kohe nii palju ei tule, sest ettevõtja energiajuhtimissüsteem peab vastama standardile ISO 50001, mille taotlemisega on ettevõtjad alles alustanud.

Meetme mõju eelarvele on järgmisel aastal ligikaudu 3 miljonit eurot ning alates 2020. aastast ja edasi ligi 1,8 miljonit eurot aastas.

Seaduse üldine jõustumiskuupäev on 2019. aasta 1. jaanuar. Ettevõtted, kellele väljastatakse soodusaktsiisi kasutamise luba 2019. aasta jooksul, saavad taotleda 2018. aasta tarbimise eest osalist aktsiisitagastust.

Majandus- ja taristuministri Kadri Simsoni sõnul tuleb peale 22. veebruaril valitsuse heakskiidu saanud suurtarbijate elektriaktsiisi langetamise langetada ka suurtarbijate gaasiaktsiisi.

„Lisaks täna valitsuses heakskiidu saanud elektrienergia aktsiisimäära vähendamisele oleme välja töötamas sarnast lahendust ka gaasi suurtarbijatele,” ütles Simson pressiteate vahendusel. Minister lisas, et Euroopa Komisjon on gaasi aktsiisimäära vähendamisele kui riigiabile rohelise tule andnud ja teemat arutab valitsus aprillis koos riigieelarve strateegiaga.

Simsoni sõnul nõuab nii gaasi kui ka elektri aktsiisimäära erisust eelkõige rahvusvaheline konkurents. „Et püsida konkurentsis suurte välisinvesteeringute saamisel ja olemasolevad ettevõtted saaks laieneda, tuleb tagada mõistlik maksukeskkond,” lisas ta. Minister märkis, et erandid suurettevõtetele ei kahjusta väiketarbijaid.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est