Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Väärtpaberituru seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

https://www.riigiteataja.ee/akt/130122017003 

Seadus võeti vastu 13.12.2017
Seadus jõustub 03.01.2018

Seadusemuudatuste peamine eesmärk on investorite kaitse tugevdamine. Kehtestatakse väärtpaberite väljatöötamise, heakskiitmise ja turustamise nõuded, mida kohaldatakse ka investeerimishoiuste soovitamisele ja turustamisele.

Muudatustega täpsustatakse, et väärtpaberite väljatöötamine ja turustamine peab toimuma läbimõeldult, investeerimisühingu juhtkonna teadmisel, ja nii, et klientidele pakutakse üksnes nende vajadustele ja eesmärkidele vastavaid investeerimisvõimalusi. Muudatuse tulemusena võidakse edaspidi kliendile pakkuda vähem keerukaid instrumente, mis esmapilgul vähendab kliendi valikuid, kuid samal ajal vastavad pakutavad väärtpaberid paremini kliendi huvidele.

Täiendatud on väärtpaberitega seotud korralduste täitmise reegleid. Kliendile tuleb selgitada, kas tavakliendi ja asjatundliku kliendi korraldusi täidetakse erinevalt või miks on investeerimisühing muutnud oma peamiste täitmiskohtade ringi.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est