Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Reinsalu: vastutustundetute ettevõtjate probleem vajab lahendust

Justiitsminister Urmas Reinsalu tutvustas valitsuskabineti liikmetele vastutustundetu ettevõtluse vastaseid meetmeid, millega vähendada nn tankistide kasutamist ettevõtluses ja parandada ärikultuuri tervikuna.

„Vastutustundetult käituvad ettevõtjad, kes jätavad kergekäeliselt oma majandustegevusega võetud kohustused võlausaldajate kanda, on tõsine probleem, mis vajab lõplikku lahendamist. Eestis tegutseb aktiivselt umbes 700 tankisti, kelle „omandis” on rohkem kui 10 000 äriühingut koguvõlaga 355 miljonit eurot. Seda probleemi ei saa lahendada üks ministeerium, siin on vaja kõigi teiste, eriti majandus- ja kommunikatsiooni-, rahandus- ja siseministeeriumi toetust,” märkis justiitsminister Urmas Reinsalu. „Soovisingi kabinetikaaslastelt tagasisidet, kas välja pakutud meetmed aitavad erinevates valdkondades parandada võlgnike vastutustundlikku käitumist, aga samas ei tohiks need ülemääraselt mõjutada ausaid, kuid ärilise ebaõnne tõttu kannatavaid ettevõtteid.”

Praktikas on levinud olukord, kus äriühingu kogu likviidne vara n-ö kanditakse välja majanduslike raskuste korral ja seejärel võõrandatakse osalus ühingus kolmandale isikule, kes pakub varjatult äriühingu „suretamise teenust”. Pärast müügiprotsessi nimetatakse äriühingu juhatusse nn tasustatud tankist.

Selle probleemi lahendamiseks esitab justiitsministeerium ettepanekute paketi. Näiteks tuleks äriühingu juhatuse liikmele kehtestada seaduses täiendavad nõuded, nt ei saa äriühingu juhatuse liikmeks inimene, kelle juhitav ettevõte pole esitanud seaduses ettenähtud tähtajaks majandusaasta aruannet, või inimene, kelle juhitava ettevõtte pankrotimenetlus jääb välja kuulutamata raugemise tõttu ja pankrotiavaldust pole esitanud võlgnik ise.

Ühtlasi plaanitakse muudatustega lühendada vabatahtliku likvideerimismenetluse tähtaegu ning luua piirang, mille kohaselt ei saa äriühingu osa võõrandada, kui äriühingul pole täidetud aruandekohustus. Peale selle ei saa kavandatava muudatusega ettevõtte juhatusse ega nõukokku kuuluda kinnipeetavaid.

Valitsus otsustas panna justiitsministeeriumile ülesandeks arutatud ettepanekute pinnalt alustada muudatuste väljatöötamist.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est