Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Maakatastriseaduse, maapõueseaduse ja ruumiandmete seaduse muutmise seadus

https://www.riigiteataja.ee/akt/105012018001

Seadus võeti vastu 21.12.2017
Seadus jõustub 01.02.2018

Seaduse eesmärk on tõsta keskkonnaministeeriumi valitsemisala siseselt info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) haldamise ja arendamise efektiivust ning infosüsteemide turvalisust. Seadusega määratakse katastri volitatud töötlejaks keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus (KEMIT).

Maa-ameti sisuteenused tuginevad 90% infotehnoloogial, millest tulenevalt on riigi põhiregistrite pidamisel vastutuse jagunemine oluline. Selleks et riiklikult tähtsate infosüsteemide töötamine ja arendamine oleks tagatud ega tekiks õigusselgusetust tööülesannete ja vastutuse jaotuses maa-ameti ja KEMIT-i vahel, sätestatakse seaduses täpne pädevus kummagi asutuse infosüsteemide pidamisel.

IKT teenuste koondamine valitsemisala ühe asutuse alla, kelle ülesanne on kogu ministeeriumi valitsemisala asutuste infosüsteemide arendamine ja haldamine, aitab vähendada teenuste osutamisel dubleerimist ja sellest tulenevat ebaefektiivsust

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est