Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Eesti ootab kokkulepet pangandusriskide vähendamise paketis

20. veebruaril Euroopa Liidu (edaspidi ka – EL) rahandusministrite kohtumisel osalenud rahandusminister Toomas Tõniste peab pangandusliidu arendamist Euroopa majandus- ja rahaliidu süvendamise esmaseks ülesandeks lähiajal.

„Tuleb edasi liikuda eelnõude paketiga, mille eesmärk on vähendada riske pangandussektoris. Sealhulgas on oluline rakendada Euroopa pangandusliiduga ühinenud riikides üks hoiusekindlustuse mehhanism. See tagaks hoiustajatele ühesuguse kindluse oma hoiuste säilimise kohta kõigis pangandusliidu riikides,” rääkis rahandusminister Toomas Tõniste pressiteate vahendusel.

Euroala ja Euroopa Liidu riikide rahandusministrid arutasid 19. ja 20. veebruaril Brüsselis Euroopa majandus- ja rahaliidu (EMU) süvendamise raames Euroopa Stabiilsusmehhanismi (ESM) ja pangandusliiduga edasiminekut. Liikmesriikide ootused pangandusliiduga edasiliikumiseks on suured.

Rahandusministrid arutasid veel ekspertgrupi soovitusi kestliku rahanduse teemal. Sel teemal on 7. märtsil oodata ka Euroopa Komisjoni vastavasisulist tegevuskava.

Saavutamaks Pariisis kokku lepitud EL-i 2030. aasta eesmärgid, sealhulgas kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine 40 protsenti, vajab EL aastas umbes 180 miljardit eurot lisainvesteeringuid.

Finantssektoril on seejuures oluline roll, sest selliste kestlike investeeringute puhul võiks märkimisväärne osa kapitalist tulla erasektorist.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est