Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Seonduvad õigusaktid

Viited muudatustele

Seadus võeti vastu 14.12.2016

Seadus jõustus 17.01.2017

Välismaalaste seaduse muutmise seaduse eesmärk on võtta üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/36/EL kolmandate riikide kodanike hooajatöötajatena riiki sisenemise ja seal viibimise tingimuste kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/66/EL kolmandate riikide kodanike liikmesriiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta ettevõtjasisese üleviimise korral. Seadusega

  • avardati kolmandate riikide kodanike lühiajalise Eestis töötamise võimalusi;
  • muudeti Eestis töötavale välismaalasele makstava töötasu nõudeid, sätestades Eesti keskmise palga nõude;
  • laiendati õigust tööturuteenustele ajutiselt riigis viibivatele ja töötavatele välismaalastele;
  • täiendati lühiajalise töötamise tingimusi hooajatöö ja ettevõtjasisese lähetamise eesmärgil.
N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est