Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Välismaalaste seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Seonduvad õigusaktid

Viited muudatustele

Seadus võeti vastu 14.12.2016

Seadus jõustus 18.01.2017, osaliselt 01.02.2017, 01.04.2017, 01.10.2017

Seadus soodustab nende välismaalaste Eestisse elama asumist, kes panustavad Eesti arengusse ning kelle siinviibimine on kooskõlas avalike huvidega, Euroopa Liidu ühisõiguse ja põhivabadustega.

Ühtlasi on seaduse eesmärk tagada Eesti majanduse konkurentsivõime ja jätkusuutlikkus, soodustades riigi arenguks vajalike talentide ja ettevõtjate sisserännet.

Seadusemuudatustega lahendatakse välismaalaste seaduses olevaid kitsaskohti ning luuakse teatavad erisused soodustatud isikute kategooriatele, soodustamaks Eestile lisandväärtust toovate välismaalase Eestis viibimist, töötamist ja Eestisse elama asumist.

Üheks muudatuseks on vähendada elamislubade pikendamisega seonduvat halduskoormust nii taotlejale kui ka politsei- ja piirivalveametile, tähelepanu suunatakse järelkontrollile ning võimaldatakse väljastada pikema kehtivusajaga elamislubasid.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est