Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Võlaõigusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Seonduvad õigusaktid

Viited muudatustele

Seadus võeti vastu 14.12.2016

Seadus jõustus 10.01.2017

Seaduse eesmärk on võtta riigisisesesse õigusesse üle Euroopa Liidu maksekonto direktiiv ja tagada selle kaudu makseteenuste turu suurem läbipaistvus, sh maksekontoga seotud tasude parem võrreldavus ning võimaldada tarbijatele maksekontoga seotud teenustele paremat juurdepääsu ja lihtsustatud korras teenusepakkuja vahetamist.

Võlaõigusseadust täiendatakse põhimakseteenuse instituudiga, mille eesmärk on tagada tarbijatele maksekontoga seotud põhiliste makseteenuste, nagu näiteks kõik toimingud, mida on vaja maksekonto avamiseks, kasutamiseks ja lepingu ülesütlemiseks, sh raha maksmine tarbija oma maksekontole, sularaha väljavõtmine oma maksekontolt, otsekorralduste, kreeditkorralduste ning maksekaarditehingute algatamine ja kättesaadavus.

Krediidiasutused võivad põhimakseteenuste eest nõuda üksnes mõistlikku tasu.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est