Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Seonduvad õigusaktid

Viited muudatustele

Seadus võeti vastu 19.12.2016

Seadus jõustus 01.01.2017, osaliselt 31.12.2016, 01.07.2017, 01.01.2018, 01.01.2019, 01.01.2020, 01.01.2022

Seadusemuudatusega arvestatakse residendist füüsilisele isikule tehtud tulumaksuseaduse §-s 41 nimetatud väljamaksetest alates 2018. aasta 1. jaanuarist maha igas kalendrikuus maksuvaba tulu 500 eurot. Nimetatud summat vähendatakse ühe euro võrra (kuid mitte enam kui nullini) 1200 eurot ületava väljamakse iga lisanduva 1,80 euro kohta.

Seadus võimaldab tööandjal maksuvabalt hüvitada või tasuda töötaja eest kindlaksmääratud kulutused töötaja tervise edendamiseks 100 euro ulatuses kvartalis. Selliste kulude hulka kuuluvad treeningpaiga kasutamise kulud, spordirajatiste ülalpidamiseks vajalikud kulud, kulud taastusravi teenustele ning avalike rahvaspordiürituste osavõtutasu.

Ühtlasi tekib tööandjal võimalus haiguslehe alusel sotsiaalmaksuvabalt hüvitada vigastuse või haigestumise teine ja kolmas kalendripäev kuni 100% töötaja keskmisest palgast. Tööandjal ei teki kohustust vigastuse või haigestumise teise ja kolmanda kalendripäeva eest hüvitist maksta, kuid seadus annab võimaluse selle maksmise korral teha seda sotsiaalmaksuvabalt.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est