Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Raamatupidamise seaduse muutmise seadus

Seonduvad õigusaktid

Viited muudatustele

Seadus võeti vastu 15.12.2016

Seadus jõustus 01.01.2017

Raamatupidamise seadusega muudeti nõudeid algdokumendile ja sätestati kord, mis toetab kasutaja- ja loodussõbralikku ning aja- ja töömahu säästlikku paberivaba raamatupidamise kasutamist.

Seaduse kohaselt peab algdokument sisaldama vähemalt majandustehingu aega, majanduslikku sisu ja tehingu arvnäitajaid.

Avalikul sektoril tekib seaduse järgi kohustus masinloetavaid ehk e-arveid vastu võtta alates 2017. aasta 1. märtsist. Samas ei kohusta see avaliku sektoriga arveldavaid ettevõtteid e-arveid saatma, vaid arveid võib esitada ka muus formaadis (näiteks PDF-vormingus või paberil).

E-arvetele ülemineku sujuvuse tagamiseks võimaldab riik mikro- ja väike- ning keskmise suurusega ettevõtetel kasutada e-arvete koostamiseks ja edastamiseks registrite ja infosüsteemide veebipõhist tarkvara aastatel 2017–2018 tasuta.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est