Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Investeerimisfondide seadus

Viited muudatustele

Seadus võeti vastu 14.12.2016

Seadus jõustus 10.01.2017

Investeerimisfondide seaduse eesmärk on muuta Eesti fonditurg investorite ja fonditeenuste pakkujate jaoks atraktiivsemaks. Selleks võimaldab seadus luua Eestis uusi investeerimisfondide tüüpe ja vähendada professionaalsetele investoritele mõeldud fondide halduskoormust.

Võrreldes kehtiva regulatsiooniga eristatakse uues seaduses selgemini jaeinvestoritele suunatud fonde professionaalsetele investoritele suunatud fondidest. Viimastele esitab seadus senisega võrreldes vähem nõudmisi. Samuti vähendatakse finantsjärelevalve rolli selliste fondide järelevalves. See paneb professionaalsetele investoritele suunatud fondide investoritele edaspidi suurema kohustuse kontrollida iseseisvalt fondihalduri tegevust varade investeerimisel ja muude oluliste nõuete täitmisel. Samas on see lahendus investorite jaoks odavam.

Ühtlasi tehakse seadusega muudatusi, mis puudutavad investeerimisfondi tingimusi ja prospekti, usaldusfondi maksuläbipaistvust, fondivalitsejate vastutust, fondide maksejõuetuse režiimi, pensionifondide valitsejatele seatud nõudeid ja investeerimisreegleid, vabatahtlike pensionifondide osakuid jne.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est