Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Hasartmänguseaduse muutmise seadus

Seonduvad õigusaktid

Viited muudatustele

Seadus võeti vastu 24.11.2016

Seadus jõustus 16.12.2016

Seaduse muutmise eesmärk on võimaldada kriminaalkaristuse rakendamine kihlveopettuse toimepanemise eest.

Hiljutise kohtupraktika põhjal on tekkinud olukord, kus kihlveopettuse (kelmuse) toimepanemise eest on isikuid võimalik karistada üksnes väärteo korras mõistetava 20 trahviühiku suuruse trahviga. Kihlveopettuseks on näiteks juhtum, kus sportlased panustavad eelnevalt kokku lepitud tulemusele, näiteks vastaste võidule ja üritavad meelega kaotada.

Seadusega tehakse muudatus väärteo koosseisus ja sätestatakse, et väärteokoosseis rakendub vaid neil juhtudel, kui sellega ei panda ühtlasi toime karistusseadustikus sätestatud kelmuse koosseisu.

Ühtlasi taastatakse seadusega Eesti lipu all rahvusvahelisel meresõidul reisijatevedu teostavatel laevadel võimalus korraldada oma pardal kuni 1000 euro suuruse võidufondiga loteriisid sagedamini kui kord nädalas.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est