Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Finantsinspektsiooni järelevalveõigused laienesid

Sel aastal suurenesid finantsinspektsiooni võimalused väärtpaberituru kuritarvituste vastu võitlemisel.

Kui seni kehtinud seaduse järgi sai finantsinspektsioon teha ettekirjutuse, et nõuda teabe avalikustamise kohustuse täitmist, siis jaanuaris jõustunud seaduse kohaselt võib finantsinspektsioon ise infot avalikustada, kui seda ei ole nõuetekohaselt tehtud, või parandada valeinfot, mis võiks mõjutada väärtpaberite hinnaliikumist turul.

Samuti võib inspektsioon nüüd hoiatada avalikkust toime pandud rikkumise eest, et investorid ei lähtuks tehingute tegemisel vääraist eeldustest. Nii on finantsinspektsioonil võimalik rikkumistele reageerida kiiremini ja paindlikumalt.

Veel saab inspektsioon kohustuse koostada ja avalikustada rikkumiste kohta tulnud teavituste töötlemise korda. Senises seaduses sellist kohustust ei olnud ja teavitaja ei teadnud näiteks, kas ja kuidas on finantsinspektsioonil kavas temaga lisainfo saamiseks ühendust võtta.

Seaduse kohaselt tõsteti ka turukuritarvituste sunniraha määrasid. Füüsilise isiku rikkumise korral kerkis sunniraha suurim määr 2 miljonilt eurolt 5 miljonile eurole ning juriidilise isiku puhul 10 miljonilt eurolt 12 miljonile eurole.

Esimese rikkumise korral saab füüsilisele isikule määrata kuni 5000 eurot ja järgmistel kordadel kuni 50 000 eurot. Juriidilisele isikule kasvab sunniraha esimese rikkumise korral 3200 eurolt kuni 32 000 eurole ja järgmistel kordadel 32 000 eurolt kuni 100 000 eurole.

Jõustuv seadus võtab üle Euroopa Liidu (EL) turukuritarvituse määruse ja selle rakendusdirektiivi. Euroliidu määrus kehtestab reeglid väärtpaberituru, sealhulgas börsi kuritarvitamise vältimiseks, et takistada ebaseaduslikku tegevust väärtpaberitega kauplemisel.

Turukuritarvitused ilmnevad peamiselt siseinfo kasutamise reeglite rikkumise või turuga manipuleerimisena. See kahjustab turu läbipaistvust ja usaldusväärsust ning investorite huve.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est