Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Eesti nõuab Euroopa Liidu kohtus välja 691 700 eurot põllumajandustoetusi

Eesti nõuab Euroopa Liidu kohtus, et Euroopa Komisjon kataks Eestile 691 700 euro ulatuses perioodil 2009–2011 tekkinud kulusid, mille komisjon jättis tasumata, viidates, et Eesti on puudulikult kontrollinud vastavust toetuse nõuetele.

Hagi esitas Eesti Euroopa Komisjoni vastu üldkohtule 2015. aasta 30. märtsil. Tänavu jaanuari asjas toimus asjas suuline istung, ent veel pole kohus teatanud, millal otsus tulemas on.

"Euroopa Komisjon heitis Eestile ette, et Eesti on osas punktides rakendanud puudulikult põllumajandustoetuste saamisega seotud nõuetele vastavuse süsteemi," ütles välisministeeriumi pressiesindaja Sten Juur.

Täpsemalt oli komisjoni hinnangul perioodil 2009–2011 puudulikult tagatud maastikuelementide ning linnu- ja taimeliikide kaitse. Samuti oli komisjoni hinnangul sellel perioodil puudulikult kontrollitud lämmastiku kasutamist ja sõnnikuhoidlate mahutavust.

"Eesti nende etteheidetega ei nõustu ning peamiselt keskendub vaidlus sellele, kas Eesti poolt sellel perioodil tehtud kontrollid olid piisavad Euroopa Liidu finantshuvide kaitseks," rääkis Juur.

Vaidlusalune summa on kokku 692 747 eurot. Täpsemalt on Eesti vaidlustanud komisjoni rakendusotsuse, mille järgi ei kata Euroopa Liidu rahastamine selles summas kulusid, mida Eesti on kandnud Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi raames.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est