Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja
 
e magazine titul 26
PARTNERID

 

TOIMETUSELT
Kõik me teame, et ühe ihaldatud toetuse taotlemine ei ole sugugi kerge ettevõtmine. Esiteks on konkurents taotlejate vahel tihti väga tihe, teiseks tuleb täpselt jälgida toetuse tingimusi ja tähtaegu ning kolmandaks peab arvestama rahastaja pideva kontrolliga, kas ikka taotleja täidab kõiki esitatud nõudmisi. Seega peab taotleja igal võimalikul moel tõestama, et just tema on väärt pakutavat raha saama.

Et konkurents toetuste küsimisel on suur, näitab kas või töötukassa antava ettevõtluse alustamise toetuse mõne aasta tagune statistika. 2009. aasta maikuust kuni 2012. aasta lõpuni esitati töötukassale selle toetuse saamiseks 5136 taotlust, millest rahuldati vaid pisut rohkem kui pooled – 2195.

Ometi ei ole rahastuse taotlemine loterii, vaid pigem malemäng, kus tuleb lähtuda etteantud reeglitest, aga vahel ka mitu sammu ette näha, nagu kirjutavad Plussi seekordses numbris ManNet Partners Balticsi spetsialistid. Ühtlasi on nad kokku pannud mõned kasulikud soovitused, mida iga rahataotleja peaks meeles hoidma, et tema ettevõtmine õnnestuks.

Asjalikku nõu annavad ka ülejäänud kaks Plussi põhiartiklit. Üks neist vaatleb äriruumide üürilepinguid – et üürnik teaks hoiduda kahjulikest tingimustest üürilepingu ennetähtaegsel ülesütlemisel. Teine kirjutis aga toob välja negatiivse omakapitali probleemid: millised ohud sellega seaduse järgi kaasnevad ja mida nende vältimiseks ette võtta.

“Vajaliku näidise” rubriik pakub seekord hea näite sellest, milline peaks olema üks võlgniku pankrotiavaldus. “Raamatupidamise praktika” aga vaatab kauba ostu-müügitehingu raamatupidamiskandeid, kui tehingul on veel eraldi vahendusettevõte.

“Asjalikku naabermaadest” keskendub Türgile kui võimalikule ärikeskkonnale ja  sealsetele äritavadele, millega ka Eesti ettevõtja peaks arvestama.

Kasulikku lugemist!

 

Vihje
     - kättesaadav kõikidele lugejatele
     - ainult ajakirja tellijatele

 

 

 

ASJATUNDJA LUUBI ALL
Avameelselt üürilepingutest ehk üürniku meelespea enne äriruumi üürimist Toetuse taotlemine ei ole loterii, vaid malemäng

Kuidas lahendada negatiivse omakapitali probleemid

Epp Lumiste uus bw

Epp Lumiste, vandeadvokaat,
LEADELL Pilv Advokaadibüroo


Elin Uusväli, advokaat,
LEADELL Pilv Advokaadibüroo

Marina Kaas bw


Marina Kaas,
juhatuse liige,
ManNet Partners Baltics

Karmel Joesoo bw

Karmel Jõesoo,
juhatuse liige,
ManNet Partners Baltics

967FA8ED18F99DEFF33485B7C5547904E422ACC58E36542EC1pimgpsh fullsize distr


Nadežda Eino,
jurist,
Donoway Eesti

Vadim Donchevski bw

Vadim Donchevski,
vandeaudiitor,
Donoway Eesti

      
     

 

 

RAAMATUPIDAMISE PRAKTIKA

 

Maire Otsus bw

 

 

 

Vahendusteenus ehk kauba müük: arvestus ja maksud

Maire Otsus-Carpenter, vandeaudiitor

 

 

VAJALIK NÄIDIS
Martina Proosa bw
Martina Proosa,
jurist
Pankrotimenetluse algatamise eelduseks on, et võlgnik või võlausaldaja esitavad kohtule pankrotiavalduse.

Näites toodud võlgniku pankrotiavaldust saab lihtsamatel juhtudel kasutada osaühing või aktsiaselts. Pankrotiseaduses sätestatud juhtudel on võlgnikul kohustus esitada pankrotiavaldus. Selle õigel ajal esitamata jätmine ei ole enam kriminaalkorras karistatav, kuid juriidilise isiku maksejõuetuse või maksevõime olulise vähendamise teadlik põhjustamine on endiselt karistatav. 

 

 

 

RAAMATUPIDAJA KALENDER

Kasulikku infot leiavad siit kindlasti ka juhatuse liige, ettevõtte finants- ja personalijuht, füüsilisest isikust ettevõtja ja töötaja.

 

ASJALIKKU NAABERMAADEST
Hille Hanso bw  

Väljakutse ja võimalus – Türgi

Hille Hanso, vabakutseline ajakirjanik ja Türgi ekspert

 

Tööandja peab töötaja töötasu tasaarvestamiseks saama töötajalt kirjaliku nõusoleku, näiteks e-kirja. Üldjuhul tuleb töötaja nõusolek tasaarvestamiseks võtta igaks juhtumiks eraldi, mis tähendab, et seda nõusolekut ei saa vormistada ette, välja arvatud siis, kui on tegemist kokkulepitud telefoni- või kütuselimiiti ületavate summadega.

Näiteks on tööandja töötajaga kokku leppinud, et tolle tööalaste kõnede telefonilimiit on 30 eurot kuus ja samas vormistatakse ka kirjalik kokkulepe, et kui töötaja selle limiidi ületab, siis tehakse järgmise kuu töötasuga tasaarvestus.

Tasaarvestamine võib kõne alla tulla ka näiteks siis, kui töötaja on tekitanud tööandjale kahju. Kirjalik nõusolek on vajalik sõltumata sellest, kas töötajaga on sõlmitud varalise vastutuse kokkulepe või tööandja on tõendanud töötaja süülise kahju tekitamise. Selleks tuleb töötajalt saada eraldi selgesõnaline nõusolek alles pärast kahju tekkimist ja ilma selle nõusolekuta tööandja kahju töötasust kinni pidada ei saa.

Ka siis, kui tööandja on töötajale ekslikult rohkem töötasu maksnud, on vajalik nõusolek kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, ning üksnes töötaja teavitamisest ei piisa. Nõusoleku mittesaamisel võib tööandja pöörduda töövaidlusorgani poole.

Tasaarvestamisel tuleb lähtuda täitemenetluse seadustiku § 132 sätestatud piirangutest.

Tööandja võib töötaja töötasust  ilma nõusolekuta kinni pidada:

·       maksud,

·        nõuded täitedokumendi alusel,

·        ettemaksud ja

·        töölepingu lõppemisel tasu väljatöötamata põhipuhkuse eest.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est