Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Ettevõtlus

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-63-15

Riigikohtu 15.12.2015 lahend nr 3-3-1-63-15

Viide õigusaktidele:

Asjaolud

Terviseamet tegi ettekirjutuse, millega kohustas kaebajat tagama juuksuritöökoja tööruumide koosseisus nõuetekohane personali­ruum ning nõuetekohane tualettruum koos kätepesuvalamuga. Kaebaja esitas kaebuse halduskohtule.

Halduskohus jättis kaebuse rahuldamata. Ringkonnakohus jättis apellatsioonkaebuse rahuldamata. Kaebaja pöördus Riigikohtusse. Kassatsiooniastmes vaieldi selle üle kas juuksuritöökoja ruumid tagavad juuksuritöökoja vastavuse määruse nr 86 "Tervisekaitsenõuded ilu- ja isikuteenuste osutamisele" (määrus nr 86) § 10 lg 1 p‑d 5 ja 6 nõuetele.

Riigikohtu seisukoht

1. Kolleegium rõhutas, et kui ettevõtja on näidanud ettevõtte koosseisus tema korteris asuvaid ruume ning ettevõtlusega tegelemisele on seadusandja seadnud teatud nõuded, peab ta tagama, et järele­valvet teostav organ saaks kontrollida ka tema elukohas asuvate ruumide vastavust nõuetele. Sõltuvalt töökohtade arvust kehtivad erinevad nõuded juuksuriruumi ja personaliruumi suurusele, samuti ventilatsioonisüsteemile ning nende nõuete järgimist saab Terviseamet kontrollida.

2. Ettevõtlusele seatud piirangud peavad olema proportsionaalsed. Seega pole põhjust nõuda töökoja nõuetele vastava ventilatsiooni­süsteemi ehitamist kaebaja korteris asuvates ruumides, kus juuksuriteenust ei osutata. Kaebaja juuksuritöökojal on eraldi sissepääs, seega pole korteriomanike nõusolekut juuksuritöökoja pidamiseks vaja. Samuti võib märkida, et FIE-d kasutavadki ettevõtluses tihti isiklikku vara ning ettevõtte tegevuskohaks võib olla ka FIE-le kuuluv korter.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse ning tegi uue otsuse, millega rahuldas kaebuse ja tühistas Terviseameti ettekirjutuse.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est