Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja
 
e logo20 est
PARTNERID

 

TOIMETUSELT
Viimasel ajal on sagenenud majandusanalüütikute ja valitsuse üleskutsed arendada Eesti eksporti, mille osakaal SKP-s on 80%. Selge on, et majandus ei saa kasvada ainult sisemise tarbimise arvelt, kuid paraku sõltub eksport mitte ainult kohalike tootjate, vaid ka välispartnerite poliitikast ja maailmamajanduse olukorrast. Teame ju, et Eestile kahe väga olulise riigi – Soome ja Venemaa – majandus on põrkunud suurtele raskustele ning nende eksport oluliselt vähenenud.

Sellega seoses võib ehk eksportijates uut lootust tekitada uuendatav Euroopa Liidu tolliseadustik, mis jõustub käesoleva aasta 1. maist. Uue seadustikuga püütakse juba 20 aastat kehtinud tollireegleid ühtlustada ja lihtsustada. Maksu- ja tolliameti tollispetsialist Svetlana Raudonen kirjutab Plussis, et need muudatused aitavad muu hulgas ära hoida ebatervet konkurentsi ning teevad ettevõtjatele oma teenuste pakkumise teistes liikmesriikides hõlpsamaks.  
Loomulikult tuleb jõupingutusi teha ka uute, seni tundmatute turgude uurimiseks, nagu näiteks Hiina. Seda enam, et eelmisel aastal sõlmisid Eesti ja Hiina sellekohase koostööleppe. Võib-olla suhtuvad paljud ettevõtjad niisugusesse ettepanekusse skeptiliselt, aga mõnikord peituvad uued võimalused seal, kus neid oodatagi ei oska. Rubriigis „Asjalikku välismaalt“ pakumegi lugeda Hiina ettevõtluse omapäradest.

Rahvusvaheline koostöö on tihedalt seotud Eesti töötajate välislähetustega, seetõttu on sobilik uuesti üle vaadata töölepingu seadusest tulenevad välislähetuse tingimused ning meelde tuletada uuest aastast jõustunud välislähetuse päevaraha maksuvaba ülemmäär. Põhjaliku ülevaate sel teemal teeb vandeadvokaat Maret Hallikma.

Veel pakume lugeda riigikohtus möödunud aastal tehtud kahest kontsernisiseseid suhteid täpsustavast otsusest. Rubriigist „Vajalik näidis“ leiate aga seekord juhatuse otsuse ja juhatuse koosoleku protokolli korrektse vormistuse, mis mõlemad toetuvad äriseadustikus sätestatud nõuetele.

 

 

Vihje
     - kättesaadav kõikidele lugejatele
     - ainult ajakirja tellijatele

 

 

 

ASJATUNDJA LUUBI ALL
Töölähetusega seotud hüvitistest ja väljamaksetest Riigikohus klaaris kontsernisiseseid suhteid

Uus Euroopa Liidu tolliseadustik: mida lihtsam, seda parem

Svetlana Raudonen bw
      
Maret Hallikma,
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Primus
Kaisa Üksik,
jurist,
Advokaadibüroo LINKLaw

Svetlana Raudonen,
tolliosakonna tollipoliitika rakendamise talituse juhataja, maksu- ja tolliamet

 

 

RAAMATUPIDAMISE PRAKTIKA

FIE kulude deklareerimine

Tiina Normak,
maksude osakonna talituse juhataja,
maksu- ja tolliamet

 

 

VAJALIK NÄIDIS

Siiri Malmberg,
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo HansaLaw

Äriseadustik ei sätesta juhatuse koosolekute protokollimisele ega otsuste vormistamisele eraldi reegleid, mistõttu korrektsuse huvides võiks järgida osanike koosolekutele sätestatud sarnaseid nõudeid.
Kindlasti on oluline, et fikseeritaks koosoleku toimumise aeg, koosolekust osavõtjad ja vastuvõetud otsused. Samuti on oluline, et koosolek oleks kokku kutsutud õiguspäraselt. Kuigi äriseadustik ei sätesta koosoleku kokkukutsumisele eraldi reegleid, on siiski võimalik kas põhikirjaga, osanike või juhatuse otsusega kehtestada ettevõttesiseselt vastav kord või, kui seda ei ole tehtud, siis korrektsuse mõttes võiks nii palju kui võimalik järgida osanike koosoleku kokkukutsumise reegleid.

 

 

 

RAAMATUPIDAJA KALENDER

Kasulikku infot leiavad siit kindlasti ka juhatuse liige, ettevõtte finants- ja personalijuht, füüsilisest isikust ettevõtja ja töötaja.

 

ASJALIKKU NAABERMAADEST
 

Kas Eesti ettevõtjatel on asja Hiina turule?

Tambet Made, rahvusvahelise äri ja M&A nõustaja, International Trade Services
N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est