Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Tehinguinfo vormi täitmine: põhimõtted ja soovitused

Maksu- ja Tolliamet (edaspidi – MTA) palub käibemaksukohustuslastel pöörata tähelepanu tehinguinfo vormi täitmise õigsusele.

MTA maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamäe sõnul oli käibemaksudeklaratsiooni lisa (KMD INF) esmakordsel esitamisel enam probleeme müügiarvete ehk INF A-osa korrektse esitamisega. „Eksiarvamusi esineb ka arvete summeerimisel. Tuletame meelde, et tehinguinfo esitamise nõue kehtib arvetele, mille summa ületab kalendrikuus ühe tehingupartneri kohta 1000 eurot ilma käibemaksuta. Kui käibemaksukohustuslane on teinud sama tehingupartneriga arveid, mille summa kokku ületab 1000 eurot, tuleb deklareerida kõik selle tehingupartneri arved, st ka alla 1000-eurosed arved,“ märkis Liivamägi.

„Soovitame deklaratsiooni esitajatel uurida meie kodulehel asuvaid näiteid, et veergudesse märgitavad käibed oleksid kajastatud nõutaval viisil. Samuti tuleb tähelepanu pöörata sellele, et käibemaksudeklaratsiooni lisa käsitsi täitmisel saaks kirja korrektne tehingupartneri nimi. Et vältida nimekujust tulenevaid eksimusi, soovitame märkida ainult partneri registrikoodi. Andmete parandamiseks oleme pöördunud ka käibemaksukohustuslaste poole ja palunud muudatused sisse viia,“ selgitas Liivamägi.

„Täname kõiki ettevõtjaid, kes andmeesitusega õigeks ajaks valmis jõudsid. Mida täpsemalt käibemaksukohustuslased meile tehinguinfot esitavad, seda enam on võimalik vähendada ka maksuhalduriga suhtlemisel tekkivat koormust. Samuti saab Maksu- ja Tolliamet efektiivsemalt suunata oma tähelepanu pettuse kahtlusega tehingutele,“ rääkis Liivamägi.

Detsembris esitasid käibemaksukohustuslased esimest korda tehinguinfot kajastava käibemaksudeklaratsiooni lisa novembrikuu kohta. Möödunud aasta 11 kuu keskmine käibemaksu tasumise kohustuse kasv oli 9,9%, kuid 2014. aasta novembris suurenes tasumise kohustus tervelt 17,5% ehk peaaegu 20,6 miljonit eurot võrreldes eelmise aasta sama kuuga.
 
Soovitused ja olulisemad põhimõtted käibemaksudeklaratsiooni lisa täitmisel:

  • Müügiarvete esitamisel pöörata tähelepanu korrektsele käibe summa deklareerimisele. Näidetega korrektsest esitamisest saate tutvuda siin.
  • Käibemaksudeklaratsiooni käsitsi täitmisel pöörata tähelepanu tehingupartneri nimekujule. Et vältida nimekujust tulenevaid eksimusi, soovitame märkida ainult partneri registrikoodi.
  • Deklareerida tuleb arved, mille summa ühe tehingupartneri kohta on vähemalt 1000 eurot ilma käibemaksuta.
  • Käibemaksu saavad maha arvata vaid käibemaksukohustuslased. Kui isik on käibemaksukohustuslaste registrist välja arvatud, siis sisendkäibemaksu maha arvata ei saa. Sisendkäibemaksu saab hakata maha arvama sellest kuust alates, kui isik on käibemaksukohustuslasena registreeritud, st detsembris registreerimisel saab sisendkäibemaksu maha arvata jaanuaris esitatavas detsembri käibedeklaratsioonis.
  • Erinevates perioodides tehingute deklareerimisel tuleb meeles pidada, et käive ei teki arve väljastamisest. Oluline on kauba/teenuse või raha liikumine.
  • Käibedeklaratsiooni lisa esitamisel failist on vajalik peale faili töötlemist kontrollida esitamise staatust. Kui süsteem peale töötlemist andis teada esitatud andmete vigadest, on vajalik need parandada ja kontrollida, et deklaratsioon on kinnitatud staatuses.
N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est