Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Suurima maksuvõlglaste osakaaluga oli majutus- ja toitlustussektor

Eelmise aasta teises pooles oli suurima maksuvõlglaste osakaaluga ettevõtteid 11% majutus- ja toitlustusvaldkonnas, selgub maksehäireregistri ning Maksu- ja Tolliameti statistika põhjal koostatud Krediidiinfo ülevaatest.

Maksuvõlgade osakaalu poolest järgnevad 9,4%-ga põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük, 9,3%-ga ehitus ning 8,5%-ga mäetöööstus ja töötlev tööstus.

Maksehäirete osakaal oli suurim samuti majutus- ja toitlustussektoris, kus see oli 8,2%, järgnesid 6,6%-ga ehitus ning 6,1%-ga veevarustus, kanalisatsioon ja jäätmekäitlus.

Maksehäiretega ettevõtete osakaal oli teisel poolaastal suurim, 6,4% Ida-Virumaal ning väikseim, 2,8% Läänemaal. Maksuvõlgade poolest oli 8,4%-ga suurima maksuvõlglaste osakaaluga maakond Jõgevamaa ning väikseim 4,7%-ga Harjumaa.

Maksehäirete summa oli kõikidest Krediidiinfo valimis olnud ettevõtetest 44 miljonit eurot. Suurim oli summa kinnisvarategevuse valdkonnas, kus maksehäireid oli kokku 24,1 miljoni euro eest, järgnes veondus ja laondus 7,9 miljoni euroga. Väikseima, 6000-eurose maksehäirete summaga olid elektrienergia, gaasi, auru ja õhuga varustamisega tegelevad ettevõtted.

Maksuvõlgade summa oli valimis kokku 34,3 miljonit eurot. Suurim oli summa 11,9 miljonit eurot hulgi- ja jaekaubanduses, järgnesid 4,8 miljoni euroga mäetööstus ja töötlev tööstus ning 3,8 miljoni euroga veondus ja laondus. Väikseim, 29 000 eurot oli maksuvõlgade summa elektrienergia, gaasi, auru ja õhuga varustamisega tegelevatel ettevõtetel, järgnesid 50 000 euroga finants- ja kindlustustegevusega tegelevad ettevõtted.

Mediaanikeskmise järgi arvutatud keskmine maksehäirete summa oli ettevõtetel teisel poolaastal 853 eurot, aasta varem oli see 844 eurot ning 2012. aasta teisel poolaastal 1005 eurot. Keskmine maksuvõlg oli teisel poolaastal 2519 eurot, aasta varem oli see 2481 ning 2012. aasta teisel poolel 2731 eurot.

Keskmine maksuvõlg oli suurim, 4829 eurot veevarustuse, kanalisatsiooni ja jäätmekäitluse valdkonnas ning väikseim, 1581 eurot teenindavate tegevuste, kunsti ja meelelahutuse valdkonnas. Keskmine maksehäire oli suurim, 2540 eurot põllumajanduse, metsamajanduse ja kalapüügi valdkonnas ning väikseim, 360 eurot samuti teenindavate tegevuste, kunsti ja meelelahutuse valdkonnas.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est