Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Riigilõivuseadus

Viited muudatustele:

Seonduvad õigusaktid:

Seadus võeti Riigikogus vastu 10.12.2014. Seadus jõustus 1.01.2015, osaliselt jõustub 1.01.2018.

Uus seadus lihtsustab riigilõivude tasumist ja haldamist. Seadus korrigeerib kõiki riigilõivumäärasid, mistõttu oli vajalik uue seaduse kehtestamine.

Euro kasutusele võtmisel arvutati riigilõivumäärad ümber sendi täpsusega ja valdav osa uues seaduses tehtud muudatustest on seotud ümardamisega. Riigilõivumäärade kehtestamisel võeti aluseks erinevatest suurusjärkudest lähtuvad kriteeriumid. Väiksem kui 1-eurone riigilõivumäär on 5 sendi täpsusega, välja arvatud väiksem kui 5-sendine riigilõivumäär. Alates 1-eurosest riigilõivumäärast on see 1 euro täpsusega. Alates 100-eurosest riigilõivumäärast on 5 euro täpsusega ja alates 1000-eurosest riigilõivumäärast 10 euro täpsusega.

Ühe muudatusena võib välja tuua ka selle, et põlvnemise tuvastamine muutub taotlejale odavamaks ja mugavamaks. Senise korra kohaselt tuleb põlvnemise tuvastamise hagilt tasuda riigilõivu 300 eurot. Seadus muudab põlvnemise tuvastamise hagi esitamise riigilõivuvabaks, kui põlvnemise tuvastamist nõutakse koos elatisega. Kui põlvnemise tuvastamist nõutakse ilma elatist nõudmata, siis on riigilõivumääraks hagi esitamisel 40 eurot.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est